Conducerea DRESMARACol.prof.univ.dr.

Florin Eduard GROSARU

Director

Col.prof.univ.dr.habil, ing.

Cezar VASILESCU


Director, Școala de Studii Postuniversitare


Col.

Ionuț TĂRTĂREANU


Șef Serviciu Sprijin Învațamânt


DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT


PERSONAL DIDACTIC UNIVERSITAR
Profesor universitar, doctor
Col. Florin Eduard GROSARU


Profesor universitar habil, doctor, inginer
Col. Cezar VASILESCU


Conferenţiar universitar, doctor
Maria CONSTANTINESCU


Conferenţiar universitar, doctor
Aura
CODREANULector universitar, doctor
Brînduşa
POPA


Lector universitar, doctor
Cristina
ANTONOAIE


Conferențiar universitar, doctor
Vlad
DUMITRACHE

PERSONALUL DIDACTIC UNIVERSITAR ASOCIAT-INVITAT

DRESMARA invită anual un număr impresionant de experți naționali și internaționali, recunoscuți în domeniile lor de activitate și aprobați prin Hotărâre a Senatului universitar a Universității Naționale de Apărare "CAROL I".


© 2017 DRESMARA Romania. Designed by IT Office