Brînduşa POPA

Lector universitar, dr.

bpopa@crmra.ro

Studii
 • Studii doctorale, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2010 – 2013;
 • Masterat în „Comunicare managerială. Resurse umane”; Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (S.N.S.P.A); 2007-2009;
 • Diploma de Licenţă în filologie, specializarea Engleză-Franceză Universitatea „Transilvania”, Braşov, Facultatea de Ştiinţe, Filologie, 1995-1999;
 • Curs postuniversitar în specializarea „Sistemul de planificare, programare, bugetare şi evaluare”, Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Braşov 2010 ; ;
 • „Managementul resurselor de apărare pentru specialişti”, Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Braşov 2006.
 • Curs de orientare N.A.T.O. , Colegiul pentru Managementul Crizelor şi Operaţiuni Multinaţionale, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti
Articole / studii publicate în reviste indexate BDI sau în reviste categoria B+ (CNCS)
 • „Considerations regarding the capabilities based planning” (unic autor), lucrare publicată în Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „CAROL I”, aprilie- iunie 2010. ISSN 2065 - 8281
 • „Women in the military” (unic autor), Review of the Air Force Academy, Vol IX, No 1(18)/2011, ISSN-L: 1842-9238
 • „Considerations regarding Knowledge management” (unic autor), lucrare publicată în Journal of Defense Resources Management No. 1 / sept. 2010, Military Technical Publishing Center, ISSN 2068-9403
 • „The necessity of using performance indicators” (unic autor), lucrare publicată în Journal of Defense Resources Management Vol. 1 (2) / aprilie 2011, Military Technical Publishing Center, ISSN 2068-9403
 • „The relationship between performance and organizational climate” (unic autor), lucrare publicată în Journal of Defense Resources Management Vol. 2 (2) / octombrie 2011, Military Technical Publishing Center, ISSN 2068-9403
 • „The relationship between leadership effectiveness and organizational performance” (unic autor), lucrare publicată în Journal of Defense Resources Management Vol. 3, 1 (4) / aprilie 2012, Military Technical Publishing Center, ISSN 2068-9403
Articole publicate in volumele conferinţelor ISI şi BDI
 • "Birocraţia. Noi abordări conceptuale" (unic autor), în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice a Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, „Tendinţe inovatoare în economia şi managementul apărării“, 15 decembrie Braşov 2006. Editura Universităţii Naţionale de Apărare “CAROL I”, 2006. ISBN (10) 973-663-470-1, ISBN (13) 978-973-663-470-3
 • „The Decrease of Bureaucracy, an Important Indicator in Accomplishing the International Missions” (unic autor), în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice a Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, „Impactul managementului integrat al resurselor de apărare asupra îndeplinirii misiunilor internaţionale ale trupelor şi cuantificarea acestuia utilizând indicatori sintetici.”, 21 noiembrie, Braşov, 2008. ISBN 978-973-663-700-1.
 • „Career Management in the Armed Forces” (unic autor), în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice a Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, „Impactul Managementului Integrat Al Resurselor De Apărare Asupra Îndeplinirii Misiunilor Internaţionale Ale Trupelor Şi Cuantificarea Acestuia Utilizând Indicatori Sintetici”, Braşov noiembrie 2009. ISBN: 978-973-663-803-9.
 • „Considerations regarding profit management” (unic autor), lucrare prezentată şi publicată în cadrul Conferinţei Anuale de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională a Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, 2-3 decembrie 2010. ISSN 2069-3222
 • „Benefits of performance indicators in e-education” (unic autor), The 7th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucureşti, 28-29 aprilie 2011, Vol. 1 ISSN 2066-026X
 • „The importance of knowing and using the organizational culture” (unic autor), lucrare prezentată şi publicată în cadrul Conferinţei Anuale de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională a Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, 2-3 decembrie 2011, ISSN: 2248 - 2245 (CD-ROM), ISSN: 2248 - 2385 (online)
 • „Organizational culture and leadership – power sources in organizations” (unic autor), lucrare prezentată şi publicată în cadrul Conferinţei Anuale de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională a Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, 15 decembrie 2012, ISSN: 2248 - 2245 (CD-ROM), ISSN: 2248 - 2385 (online)
 • „The necessity of building an efficient team” (unic autor)' lucrare prezentată şi publicată în cadrul Conferinţei Anuale de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională a Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, 15 decembrie 2012, ISSN: 2248 - 2245 (CD-ROM), ISSN: 2248 - 2385 (online)
Articole cu ISBN-ISSN
 • „Survival Of The National Culture Within The New Intercultural Physiognomy Of The European Union” (unic autor), în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice a Universităţii Naţionale de Apărare „CAROL I”, „Spaţiul sud-est european în contextul globalizării”, Bucureşti 12-13 aprilie 2007. Editura Universităţii Naţionale de Apărare“CAROL I”, 2007, ISBN 978-973-663-535-9 (general), ISBN 978-973-663-538-0
 • „Noi evaluări ale mediului de securitate internaţional la summit-ul de la Riga.” (coautor), în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice a Universităţii Naţionale de Apărare “CAROL I”, „Spaţiul sud-est european în contextul globalizării”, Bucureşti 12-13 aprilie 2007. Editura Universităţii Naţionale de Apărare “CAROL I”, 2007. ISBN 978-973-663-535-9 (general), ISBN 978-973-663-538-0
 • „Managementul birocratic vs. mangementul pentru profit.” (unic autor), în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice a Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, „Managementul integrat al resurselor de apărare. Necesitate, actualitate, perspective.”, 14 decembrie Braşov 2007. Editura Universităţii Naţionale de Apărare “CAROL I”, 2007. ISBN 978-973-663—686-8
 • „Modalităţi de descreştere a birocraţiei în contextul schimbărilor din managementul integrat al resurselor de apărare.” (unic autor) la masa rotundă cu tema „Elaborarea unor variante de management integrat al resurselor de apărare în acord cu provocările integrării în NATO şi UE.” din cadrul grantului „Influenţa sistemului de management integrat la resurselor de apărare asupra îndeplinirii misiunilor forţelor româneşti participante la acţiuni militare internaţionale.” 29 mai 2008, Braşov. ISBN: 978 – 973 – 663 – 699 – 8.
 • „The Learning Society And The Knowledge Economy” (unic autor), lucrare prezentată în cadrul celui de-al treilea simpozion internaţional e_CEL cu tema Efecte ale învăţării continue asupra pieţei muncii şi competitivităţii organizaţiilor, 20-21 iunie 2008. ISBN: 978-973-163-263-6
 • „Tipurile de comunicare întâlnite în cadrul organizaţiei militare.” (unic autor) în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice a Universităţii Naţionale de Apărare „CAROL I”, „Stabilitate şi securitate regională ”, Bucureşti 9-10 aprilie 2009. ISBN 978-973-663-718-6 (general), ISBN 978-973-663-736-0
 • „Planning, programming, budgeting evaluating system issues” (unic autor) lucrare prezentată şi publicată în cadrul grupul de lucru din cadrul cursului „Sistemul de planificare, programare,bugetare şi evaluare” cu tema: Benefits and Challenges, martie 2010. ISBN: 978-973-663-836-4
 • „Capabilities based planning – a new approach to planning” (unic autor) lucrare prezentată şi publicată în cadrul grupul de lucru din cadrul cursului „Sistemul de planificare, programare,bugetare şi evaluare” cu tema: Benefits and Challenges martie 2010. ISBN: 978-973-663-836-4
Volume publicate
 • „Sistemul de planificare, programare,bugetare şi evaluare – costuri şi beneficii„ (coordinator) volum publicat în urma sesiunii finale a cursului „Sistemul de planificare, programare,bugetare şi evaluare” , 01.03-02.04. 2010, ISBN: 978-973-663-836-4, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2010
 • „Defense Resources Management” – Capitolul 7. Principles of efficient management, volum publicat la Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti 2012, ISBN 978-973-663-991-3