CURSURI ORGANIZATE LA DRESMARA

DRESMARA oferă mai multe tipuri de cursuri pentru cadre de conducere și specialiști din structurile militare și civile din România,
NATO și țările partenere NATO, absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior.
Toate cursurile sunt certificate la nivel NATO APPROVED de către Comandamentul Aliat NATO pentru Transformare și sunt incluse în
Catalogul electronic NATO al oportunităților de educație și instruire (ETOC).

Curs postuniversitar de conducere
"Managementul resurselor de apărare pentru personalul de conducere"

Durata cursului opt saptamani
Frecventa doua iteraţii pe an
Numar de cursanti maximum 27 participanti (din care 4 locuri pentru participanți internationali și 3 locuri cu taxă)
Participanti ofiteri si personal de conducere civil din Ministerul Apararii Nationale, alte ministere si structuri militare sau civile; persoane implicate în programe intensive de perfectionare profesionala

Obiectivele cursului:

 • Aprofundarea conceptelor generale cu care se operează în domeniul managementului resurselor de apărare şi dezvoltarea unor deprinderi şi competenţe necesare îndeplinirii atribuţiilor posturilor de conducere din acest domeniu;
 • Însuşirea conceptelor generale care stau la baza activităţilor de management al resurselor de apărare;
 • Dezvoltarea competenţelor referitoare la managementul resurselor de apărare pentru personalul de conducere, teoria deciziei, managementul resurselor umane, managementul resurselor informaţionale, managementul logistic, managementul economico-financiar, terminologia şi comunicarea managerială;
 • Dezvoltarea abilităţilor de comunicare managerială în limba engleză.
Criterii specifice pentru participarea la concursul / testul de admitere:
 • să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă sau absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată;
 • personalul militar să aibă gradul minim de locotenent-colonel / căpitan-comandor şi echivalent pentru personalul civil;
 • să posede abilităţi de comunicare în limba engleză (nivel 2,2,2,2 conform STANAG 6001).

Continutul pe scurt al cursului:
 • Managementul resurselor de apărare;
 • Teoria deciziei;
 • Managementul resurselor umane;
 • Managementul resurselor informaţionale;
 • Managementul logistic;
 • Management economico - financiar;
 • Terminologie şi comunicare managerială.

Curs postuniversitar de conducere
"Managementul resurselor informaţionale pentru personalul de conducere"

Durata cursului opt săptămâni
Frecvenţa o iteraţie pe an
Număr de cursanţi maximum 17 participanţi (din care 4 locuri pentru participanți internationali și 3 locuri cu taxă)
Participanţi
 • ofiţeri şi / sau personal civil din Ministerul Apărării Naţionale şi din alte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (MAI, SRI, STS, etc.) care desfăşoară activităţi manageriale şi au responsabilităţi în domeniul resurselor şi sistemelor informaţionale (planificare, conducere, achiziţie, alocare, securitate, integrare, operare, etc.;


Descrierea cursului:
Un program intensiv de 8 săptămâni destinat a oferi participanţilor cunoştinţele, instrumentele şi tehnicile necesare pentru a deveni manageri de succes, capabili să utilizeze datele, informaţiile şi resursele de tehnologia informaţiei (IT) în mod eficient. Cursul pune accentul pe rolul critic al managementului resurselor informaţionale în obţinerea unui avantaj competitiv, prin îmbunătăţirea performantelor şi a serviciilor oferite de orice companie, într-o perioada cunoscută sub numele de „Era Informaţională”. Toate prezentările şi discuţiile sunt purtate din perspectiva Directorului IT (Chief Information Officer) - poziţie critica în cadrul unei organizaţii şi a relaţiilor acestuia cu celelalte persoane cu funcţii executive.

Obiectivele cursului:

 • Aprofundarea conceptelor generale cu care se operează în domeniul managementului resurselor informaţionale şi dezvoltarea unor deprinderi şi competenţe necesare îndeplinirii atribuţiilor posturilor de conducere din acest domeniu. Crearea viziunii de ansamblu a managerului de procese informaţionale;
 • Aprofundarea elementelor de bază, teoretice şi practice, specifice managementului resurselor informaţionale;
 • Formarea, dezvoltarea şi perfecţionarea competenţelor specifice managementului resurselor informaţionale într-o viziune sistemică şi prospectivă;
 • Definirea şi analiza mediului informaţional şi a dinamicii acestuia, proiectarea proceselor informaţionale;
 • Introducerea în sistemele informaţionale organizaţionale şi dezvoltarea arhitecturilor acestora; pregătirea iniţială a cursanţilor pentru managementul unui portofoliu de proiecte de tehnologia informaţiei;
 • Prezentarea cerinţelor de management al performanţei, familiarizarea cu problemele asigurării securităţii informaţionale;
 • Dezvoltarea abilităţilor de comunicare managerială în limba engleză.

Criterii specifice pentru participarea la concursul / testul de admitere:
 • să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă sau absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată;
 • personalul militar să aibă gradul minim de locotenent-colonel / căpitan-comandor şi echivalent pentru personalul civil;
 • să posede abilităţi de comunicare în limba engleză (nivel 2,2,2,2 conform STANAG 6001).

Continutul pe scurt al cursului:

 • Politici şi principii fundamentale ale managementului resurselor informaţionale;
 • Reproiectarea proceselor informaţionale;
 • Arhitecturi informaţionale organizaţionale
 • Planificarea strategică a resurselor informaţionale;
 • Evaluarea performanţei organizaţionale;
 • Managementul proiectelor de tehnologia informaţiei;
 • Asigurarea securităţii informaţionale.

Curs postuniversitar de perfecționare
"Managementul resurselor de apărare pentru specialişti"

Durata cursului opt săptămâni
Frecvenţa o iteraţie pe an
Număr de cursanţi maximum 24 participanţi (din care 4 locuri pentru participanți internationali)
Participanţi
 • ofiţeri şi / sau personal civil din Ministerul Apărării Naţionale şi din alte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu responsabilităţi în domeniul planificării resurselor pentru apărare;

Descrierea cursului:

 • Conceptul curricular major al acestui curs este managementul comparativ al resurselor, mai exact examinarea teoriilor şi practicilor aplicate de diferite naţiuni, nu doar cele ale României.
 • Pe toata durata cursului, fiecare participant este încurajat să împărtăşească propriile informaţii şi perspective asupra managementului apărării din mediul din care provine. Acest lucru facilitează examinarea critică a relaţiilor dintre conceptele manageriale discutate la curs precum şi aplicabilitatea lor în condiţiile oferite de diverse ţări.
 • Prima parte a cursului abordează concepte şi tehnici manageriale de bază şi se aseamănă cursului de Managementul Resurselor de Apărare, cu excepţia extinderii scopului şi detalierii abordării. Formatul de prelegere /discuţie este completat cu activităţile educaţionale prezentate anterior.
 • În a doua parte a cursului, conceptele de management al apărării sunt abordate din perspectivă financiară, materială (logistică) şi a sistemelor de resurse umane şi informaţionale. Acestea sunt studiate în contextul de ansamblu oferit de trei etape principale ale activităţii manageriale -- planificarea strategică, implementare şi operare. Se pune accent pe evaluarea comparativă a diverselor sisteme. Unde acest lucru se impune ca fiind necesar, sunt incluse aplicaţii ale utilizării calculatoarelor în activitatea analitică.

Criterii specifice pentru participarea la concursul / testul de admitere:

 • să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă sau absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată;
 • personalul militar să aibă gradul de maior (locotenent-comandor) şi echivalent pentru personalul civil;
 • să posede abilităţi de comunicare în limba engleză (nivel 2,2,2,2 conform STANAG 6001).

Continutul pe scurt al cursului:

 • Managementul resurselor de apărare;
 • Teoria deciziei;
 • Managementul resurselor umane;
 • Managementul resurselor informaţionale;
 • Management logistic;
 • Management economico-financiar;
 • Terminologie şi comunicare managerială.

Curs postuniversitar de dezvoltare profesională continuă
"Planificarea, programarea și bugetarea resurselor de apărare"

Durata cursului patru săptămâni
Frecvenţa două iteraţii pe an
Număr de cursanţi maximum 17 participanţi (din care 4 locuri pentru participanți internationali și 3 locuri cu taxă)
Participanţi
 • cadre militare şi / sau personal civil din Ministerul Apărării Naţionale şi din alte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (MAI, SRI, STS, etc.) care desfăşoară activităţi manageriale şi au responsabilităţi în domeniul resurselor şi sistemelor informaţionale (planificare, conducere, achiziţie, alocare, securitate, integrare, operare, etc.;
 • personal civil din organizaţii publice sau companii private

Obiectivele cursului:

 • insusirea si dezvoltarea conceptelor fundamentale cu care se opereaza in domeniul planificarii, programarii, bugetarii si evaluarii;
 • formarea si perfectionarea unor deprinderi si competente necesare indeplinirii atributiilor posturilor de specialisti din acest domeniu.
 • Dezvoltarea abilităţilor de comunicare managerială în limba engleză.

Criterii specifice pentru participarea la concursul / testul de admitere:
 • să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă sau absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată;
 • să posede abilităţi de comunicare în limba engleză (nivel 2,2,2,2 conform STANAG 6001).

Continutul pe scurt al cursului:

 • Planificarea apararii. Sistemul de planificare, programare, bugetare si evaluare;
 • Managementul programelor majore;
 • Terminologie si comunicare manageriala.

Curs postuniversitar de dezvoltare profesională continuă
"Managementul proiectelor şi programelor"

Durata cursului patru săptămâni
Frecvenţa două iteraţii pe an
Număr de cursanţi maximum 17 participanţi (din care 4 locuri pentru participanți internationali și 3 locuri cu taxă)
Participanţi
 • cadre militare şi / sau personal civil din Ministerul Apărării Naţionale şi din alte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu atribuţii de conducere şi execuţie în domeniul managementului proiectelor / programelor;
 • personal civil din organizaţii publice sau companii private.

Obiectivele principale ale acestui curs sunt:

 • Aprofundarea conceptelor generale cu care se operează în domeniul managementului proiectelor şi programelor şi dezvoltarea unor deprinderi şi competenţe specifice acestui domeniu;
 • Identificarea cadrului de lucru, resurselor, competenţelor, instrumentelor şi tehnicilor necesare în activităţile de management al proiectelor / programelor;
 • Aplicarea conceptelor şi metodelor de management ştiinţific al proiectelor / programelor pentru creşterea beneficiilor unei organizaţii;
 • Descrierea profesiei de manager de proiect / program din perspectiva tendinţelor existente pe plan mondial în cercetare, certificare a calităţii şi aderare la tehnologiile moderne de implementare;
 • Dezvoltarea abilităţilor de comunicare managerială în limba engleză.

Criterii specifice pentru participarea la concursul / testul de admitere:

 • să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă sau absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată;
 • să posede abilităţi de comunicare în limba engleză (nivel 2,2,2,2 conform STANAG 6001).

Continutul pe scurt al cursului:

 • Managementul proiectelor şi programelor;
 • Software utilizat în managementul proiectelor;
 • Managementul proiectelor cu finanţare naţională şi internaţională;
 • Terminologie şi comunicare managerială.

Curs postuniversitar de dezvoltare profesională continuă
"Managementul securităţii informaţionale"

Durata cursului patru săptămâni
Frecvenţa două iteraţii pe an
Număr de cursanţi maximum 17 participanţi (din care 4 locuri pentru participanți internationali și 3 locuri cu taxă)
Participanţi
 • cadre militare şi / sau personal civil din Ministerul Apărării Naţionale şi din alte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu atribuţii de conducere şi execuţie în domeniul managementului proiectelor / programelor;
 • personal civil din organizaţii publice sau companii private.

Obiectivele principale ale acestui curs sunt:

 • Perfectionarea cunostintelor si deprinderilor personalului militar si civil, din Romania sau din strainatate in domeniul managementului securitatii informationale.

Criterii specifice pentru participarea la concursul / testul de admitere:

 • să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă sau absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată;
 • să posede abilităţi de comunicare în limba engleză (nivel 2,2,2,2 conform STANAG 6001).

Continutul pe scurt al cursului:

 • Asigurarea securitatii informationale;
 • Protectia infrastructurilor critice;
 • Securitatea retelelor de date si a telecomunicatiilor;
 • Terminologie si comunicare manageriala.