Maria CONSTANTINESCU

Conferenţiar universitar, dr.

mconst@crmra.ro

Studii
 • 2007 Academia de Studii Economice, Bucureşti, doctor în Relaţii Economice Internaţinale, cu teza “Analiza costurilor şi beneficiilor aderării României la NATO”
 • 2002-2007 Academia de Studii Economice, Bucureşti - doctorand
 • 1994 –1998, Academia de Studii Economice, Bucureşti, studii de licenţă în profilul Relaţii Economice Internaţionale, specializarea Tranzacţii Internaţionale
 • 2002, Şcoala de Studii Postuniversitare a Marinei SUA, Monterey, California, curs postuniverstiar de specializare în managementul resurselor de apărare
 • 2000, Departamentului pentru pregătirea personalului didactic Universitatea ,,Transilvania” din Braşov, curs postuniversitar de perfecţionare în psihologie, pedagogie, metodica predării învăţământului economic
Experienţă profesională
 • Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Str. Mihai. Viteazu nr.160 Braşov - Învăţământ militar postuniversitar - Lector universitar (2001-prezent)
 • Banca Turco Romana, Sucursala Brasov (1998 - 2000)
Articole cu ISBN-ISSN
 • “The use of production analysis models in optimizing the development of military capabilities”, The 7th Scientific Conference with International Attendance “Defense Resources Management in the 21st Century”, DRESMARA, 15 Noiembrie 2012, Braşov
 • “Factors influencing an enterprise dynamics in the conditions of its participating to the development of military capabilities”, The 7th Scientific Conference with International Attendance Defense Resources Management in the 21st Century, DRESMARA, 15 Noiembrie 2012, Braşov
 • „The Influence of Economic Crises on the Capability Packages Development”, The 17th international scientific conference Knowledge-Based Organization 2011, Academia Forţelor Terestre, Sibiu, 2011, Conference proceedings 2 Economic, Social and Administrative Approaches to the Knowledge-Based Organization, pag. 87-92, ISSN 1843-6722
 • "Advanced Distributed Learning - A Cost Effectiveness Approach", The 7th International Scientific Conference eLearning and Software for Education Bucuresti, Aprilie 28-29, 2011, Vol I, ISSN 2066-026X
 • "Balanced Scorecard as an Integrated Tool in the ADL Systems Management", The 7th International Scientific Conference e-Learning and Software for Education Bucuresti, Aprilie 28-29, 2011, Vol. I, ISSN 2066-026X
 • “Managing Defense Resources in The Knowledge Economy”, Conferinţa Ştiinţifică cu participare internaţională a DRESMARA cu titlul “Managementul Resurselor de Apărare în Secolul XXI” 02-03 Decembrie 2010, ISSN 2069 - 3222
 • “The ATHENA Mechanism – financing the EU military operations”, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Departamentului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare Braşov, „Impactul managementului integrat al resurselor de apărare asupra îndeplinirii misiunilor internaţionale ale trupelor şi cuantificarea acestuia utilizând indicatori sintetici”, 20 noiembrie 2009, ISBN 9783-973-663-700-1, unic autor
 • „Importanţa indicatorilor economico-financiari pentru îndeplinirea misiunilor internaţionale”, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Departamentului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare Braşov, 21 noiembrie 2008, ISBN 9783-973-663-700-1 , unic autor
 • “Issues related to the training of defense planning specialists”, Al 3-lea Simpozion Internaţional_CEL3 „Efecte ale învăţării continue asupra pieţei muncii şi competitivităţii organizaţiilor”, Universitatea Spiru Haret Bucureşti, România, Facultatea de Management, Braşov, 20-21 iunie 2008, ISBN 978-973-163-263-6, unic autor
 • “Implicaţii ale schimbării managementului integrat al resurselor de apărare asupra bugetării”, Masa rotundă „Elaborarea unor variante de management integrat al resurselor de apărare în acord cu provocările integrării în NATO şi UE”, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Braşov, 29 mai 2008, ISBN 978-973-663-699-8, unic autor
 • „Noi structuri organizatorice în managementul strategic, în cadrul globalizării”, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională “Strategii XXI Securitate şi Apărare în Uniunea Europeană”, Bucureşti, aprilie 2008, ISSN 1844-3095, coautor
 • „Recrudescenţa terorismului internaţional – potenţiale costuri pentru România”, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Managementul Integrat al Resurselor de Apărare - Necesitate, Actualitate şi Perspective”, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Braşov, 14 decembrie 2007, ISBN 978-973-663-686-8
 • “Utilizarea analizei cost-eficacitate şi a indicatorilor de performanţă pentru optimizarea alocării resurselor pentru misiuni internaţionale în cadrul PPBES”, Masa rotundă „Premise ale managementului integrat al apărării”, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Braşov, 23 iulie 2007, ISBN 978-973-663-621-9, unic autor
 • „Influenţa ameninţărilor asimetrice asupra economiei”, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice “Strategii XXI Spaţiul Sud-Est European în Contextul Globalizării”, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti 12-13.04.2007, ISBN 978-973-663-535-9
 • „Dividendul păcii – mit sau realitate”, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Departamentului Regional Pentru Managementul Resurselor de Apărare Braşov, 15 decembrie 2006, ISBN (10) 973-663-470-1 ISBN (13) 978-973-663-470-3
 • „Riscuri şi ameninţări de natură economică la adresa securităţii naţionale a României în contextul procesului de integrare în structurile euro-atlantice”, Sesiunea de comunicări Ştiinţifice a Academiei Naţionale de Informaţii, Secţiunea I: Strategii de securitate europeană, noiembrie 2006
 • „Analysis on the use of performance indicators in education institutions management”, coautor, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „Strategii XXI /2006”, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti 13-14 aprilie 2006, ISBN (10) 973-7854-46-2 (13) 978-973-7854-46-9
 • „Influenţa aderării României la NATO asupra investiţiilor străine”, al VIII-lea Simpozion cu Participare Internaţională „Management si Educaţie. Provocări ale Secolului XXI”, Academia Tehnică Militară, octombrie 2004
 • „Managerial perspectives regarding service outsourcing in budgetary institutions”, coautor, Al VII – lea Simpozion Ştiinţific Managementul Activităţilor Tehnico - Economice în Armată, Academia Tehnică Militară, mai 2003, ISBN 973-640-024-7
 • „Considerations regarding resource allocation in the military education system”, coautor, Al VII – lea Simpozion Ştiinţific Managementul Activităţilor Tehnico - Economice în Armată, Academia Tehnică Militară, mai 2003, ISBN 973-640-024-7
 • „NATO enlargement – What’s next?”, coautor, A 30-a Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Academia Tehnică Militară, 2003, ISBN 973-640-012-3
 • „PPBS implementation in the local administration”, coautor, A 30-a Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Academia Tehnică Militară, 2003, ISBN 973-640-012-3
 • „O abordare comparativă a bugetului pe bază de programe şi bugetului tradiţional”, al VI-lea Simpozion Ştiinţific - Managementul activităţii tehnico-economice în armată, Academia Tehnică Militară, 2002 ISBN 973-640-005-0
 • „High performance workgroups”, Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice Dumitru Stăniloaie, Universitatea Sextil Puşcariu, 2002
 • „Avantajele cardurilor bancare - puncte de vedere: utilizatori individuali, firme şi bănci” Revista “Convorbiri economice”, nr 5, mai, 2001 Braşov
Articole publicate în reviste ISI sau B+
 • "Considerations on the EU Defense Initiatives for Dealing With Shrinking Defense Budgets", Revista Academiei Fortelor Terestre, Vol. XVII, Nr. 3 (67), Trimestrul III, 2012, pg. 292-299
 • "The Implication of Fuel Prices Evolution on Military Capabilities", Revista Academiei Fortelor Terestre "Henri Coandă", nr 1/2012, pg. 77-80, ISBN 1583-8889
 • "Approaches on European Union military collab oration in the current economic austerity environment" Journal of Defense Resources Management, Brasov, vol. 3, issue 1 (4)/2012, ISSN 2068 – 9403
 • "Defense and security effects of the economic crisis", Journal of Defense Resources Management, Brasov, no. 2 (2)/2011, ISSN 2068 – 9403
 • "Considerations regarding different approaches to measuring labor productivity", Journal of Defense Resources Management, Brasov, nr 1 (2)/2011, ISSN 2068 – 9403
 • “Optimizing the use of defense resource in the context of the capabilities based planning implementation in the Romanian Armed Forces”, The 16th international scientific conference Knowledge-Based Organization 2010, Academia Forţelor Terestre, Sibiu, 2010
 • „A comparative approach between the PPBS and the Rationalization of Budgetary Choice”, „Sistemul de planificare, programare, bugetare şi evaluare – Costuri şi beneficii”, Bucureşti, 2010, ISBN: 978-973-663-836-7
 • „Considerations regarding the relation between budget systems and the PPBES”, „Sistemul de planificare, programare, bugetare şi evaluare – Costuri şi beneficii”, Bucureşti, 2010, ISBN: 978-973-663-836-7
 • „The economic framework of the capabilities based planning”, Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" nr. 2 anul 2010, ISSN 2065 – 8281, unic autor
 • „A comparative analysis of the Romanian and Hungarian defence planning systems” - Revista Academiei Forţelor Terestre Anul XIV, nr. 2 (54) Trimestrul II, 2009, ISSN 1582-638 – 4, unic autor
 • “O abordare economică a costului ciclului de viaţă”, Revista Academiei Forţelor Terestre – anul XIII nr 1 (49) trimestrul I, 2008, CNCSIS 328, ISSN 1582-6384
 • „Evoluţia ideii de securitate europeană şi a relaţiilor Uniunii Europei occidentale / Uniunii Europene cu NATO”, Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" nr. 2 anul 2008, ISSN 1584 – 1928, unic autor
 • „Teoria economică a alianţelor militare”, Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" nr. 2 anul 2008, ISSN 1584 – 1928, unic autor
 • „Securitate si economie” , coautor, Revista Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” nr.2/2003, ISBN 1583-8889
Volume publicate
 • "Defense Resources Management", Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, Bucureşti, 2012, capitolul 4 „Considerations on economic and finanacial management in defense economics”, ISBN 978-973-663-991-3
 • Constantinescu, M. (2010) “Analiza costurilor şi beneficiilor aderării României la NATO”, Editura Militară, Bucureşti, ISBN 978-973-32-0838-9,
 • Constantinescu, M. coordonator (2010) “Sistemul de Planificare, Programare, Bugetare si Evaluare – Costuri şi beneficii”, Volumul grupului de lucru desfăşurat în cadrul cursului “Sistemul de Planificare, Programare, Bugetare si Evaluare”, ISBN: 978-973-663-836-7
 • Maloş, G., Doval, E., Mihăiescu, L., Bujoreanu, I., Şerbanescu V., Szeles M., Constantinescu M. (2001), „Defense Resources Management for Senior Officials- Economical and Financial Analysis Tools”, vol 3, part 2 Editura CRMRA, Braşov, ISBN 973-85083-3-9, capitolele 4, 17, 18, 19
Participări în cadrul unor proiecte de cercetare în calitate de membru al echipei de cercetare
 • “Influenţa sistemului de management integrat al resurselor de apărare asupra îndeplinirii misiunilor forţelor româneşti participante la acţiuni militare internaţionale” (grant CNCSIS nr. 14 din 14 mai 2007), cod CNCSIS 981