Cuvântul de întâmpinare al Directorului DRESMARA

GrosaruFlorin

Doamnelor si domnilor,

Vă întâmpin cu un călduros „Bun venit” la Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare (DRESMARA), unica instituţie de acest fel din sistemul românesc de învăţământ postuniversitar militar.

Pe pagina noastră de web, veţi găsi informaţii actualizate referitoare la activităţile DRESMARA, noutăţi legate de oferta noastră educaţională, precum şi alte activităţi interne şi internaţionale în care este implicat Departamentul.

Ne vom strădui să vă punem la dispoziţie resurse informaţionale relevante şi flexibile, în speranţa ca acestea vă vor fi de un real folos ca studenţi ai noştri (potenţiali, foşti sau prezenţi), dar şi tuturor celor care sunt cu adevărat interesaţi de învăţământul militar, cercetare şi activităţi internaţionale.

Avem plăcerea de a vă invita la cursurile noastre, la care puteţi beneficia de toate facilităţile necesare desfăşurării unui învăţământ modern şi performant. Aşadar, accesaţi website-ul pentru informaţii de actualitate.

Instituţia noastră se află în contact permanent cu tot ceea ce este nou în învăţământul postuniversitar românesc şi în instituţiile similare din alte ţări, se adaptează provocărilor impuse de configuraţia viitoarelor conflicte militare, de transformările din societatea românească actuală şi, implicit, din armata noastră, precum şi de configuraţia şi cerinţele NATO.

Observaţiile, întrebările şi comentariile dumneavoastră, realiste şi pertinente sunt oricând binevenite şi îşi vor găsi întotdeauna ecou la adresa: contact at crmra.ro.


Bun venit printre noi!
Cu cele mai bune gânduri,
Col. prof. univ. dr. Florin Eduard GROSARU
Directorul Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare

Despre noi

Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare Braşov este o instituţie de învăţământ finanţată şi supervizată de Ministerul Apărării Naţionale, aflată în subordinea comandantului (rectorului) Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".

DRESMARA este oficial recunoscut de NATO ca fiind unul din cele 33 Centre de Educaţie şi Instruire din Parteneriatul NATO - PTEC existente pe plan internaţional.Realizările noastre

ITERATII /
8 CURSURI
ITERATII /
PROGRAM MASTER
ABSOLVENTI
ABSOLVENTI STRAINI

Descarca prezentarea PowerPoint a Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare

Viziune

Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare să fie recunoscut pe plan național și internațional pentru EXCELENȚA educației și FORMAREA deprinderilor de gândire pe modele integrator-adaptative și creativ-intuitive, realizate prin programe educaționale dedicate conducătorilor actuali și viitori, militari și civili cu rol în implementarea Strategiei Naționale de Securitate.

Viziunea ne-am clădit-o pe valorile noastre:

Misiune

Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare are misiunea de "Perfecţionare a pregătirii personalului militar şi civil din structurile de conducere, cu atribuţii în domeniul planificării apărării, managementului resurselor de apărare şi utilizarea terminologiei de management şi a terminologiei militare specifice structurilor NATO".

Scurt istoric

Doamnelor si domnilor,

Prin hotărârea Guvernului României nr. 466 din 10.06.1999 a fost decisă înfiinţarea Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare (CRMRA), în colaborare cu Institutul pentru Managementul Resurselor de Apărare din Monterey, California, SUA şi sub directa subordonare a Secretarului de Stat pentru Integrare Euroatlantică şi Politică de Apărare.

În procesul de aliniere la standardele NATO, realizarea unei compatibilităţi educaţionale cu statele membre a impus o investiţie strategică din partea României în acest domeniu, concretizată în existenţa şi dezvoltarea CRMRA.

În anul 2005, CRMRA trece din subordinea Secretarului de Stat pentru Integrare Euroatlantică şi Politică de Apărare în subordinea nemijlocită a comandantului (rectorului) Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".

În 3 mai 2006, guvernul României emite Hotărârea nr. 583 privind schimbarea denumirii Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare în Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare (DRESMARA).

În primăvara anului 2007, în concordanţă cu decizia politică a României de a contribui activ la EAPC şi la Parteneriatul extins pentru Pace, Departamentul a devenit membru al comunităţii Centrelor NATO/PfP de pregătire şi educare, fiind acreditat de NATO în acest sens.

În data de 18.12.2015, DRESMARA a primit Certificatul de Asigurarea Calității în învățământul NATO, din partea Structurii de Instruire Întrunită a Forței, din cadrul Comandamentul Aliat pentru Transformare, ca recunoaștere a contribuției deosebite adusă asigurării calității în procesul de Educație și Instruire din NATO. Prin eforturi susținute DRESMARA și-a stabilit ca obiectiv prioritar și permanent instituirea tuturor condițiilor necesare îmbunătățirii calității educației și formării profesionale individuale, planificând judicios și eficient toate activitățile. Procesele și procedurile de bază ale DRESMARA au fost identificate, analizate și organizate, pentru alinierea la Standardele și Criteriile de Asigurarea Calității în învățământul NATO. Astfel, DRESMARA a îndeplinit cerințele de acreditare, având:

Prin obținerea Acreditării Necondiționate pentru o perioadă de șase ani (2015-2021), DRESMARA își asumă responsabilitatea de a continua să depună eforturi pentru îmbunătățirea asigurării calității în învățământ, prin implementarea recomandărilor incluse în raportul de evaluare, precum și prin identificarea și dezvoltarea celor mai bune practici.