Vlad DUMITRACHE

Asistent universitar, dr.

dumitrache.vlad@crmra.ro

Studii
 • Doctor în economie, specializarea economice generală, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, 2014.
 • Absolvent al Programului de Master Audit Intern din cadrul Universității Transilvania Brașov, Facultatea de Științe Economice, 2011.
 • Absolvent al Programului de Master Politici și Strategii de Marketing din cadrul Universității Transilvania Brașov, Facultatea de Științe Economice, 2011.
 • Licențiat în Economie, ca urmare a absolvirii studiilor la Facultatea de Știinte Economice, secția Finanțe Bănci, Universitatea Transilvania Brașov, 2009.
 • Absolvent al Colegiului Național Andrei Șaguna, Diplomă de Bacalaureat obținută în anul 2006.
Articole / lucrări publicate in reviste de specialitate de circulatie internationala recunoscute de catre CNCSIS
 • The Role of Business Education Provided Through Lifelong Learning in Enhancing Profesional Competencies. Evidence from the EU-27 Dataset-Vlad Dumitrache, Monica Răileanu Szeles articol publicat în cadrul Revistei Amfiteatru Economic, Volumul XVI, Nr 37, August 2014
 • The Influence of Social Indicators on Economic Grotwh. The European Case- Vlad Dumitrache, publicat în jurnalul Joint International Conference of Doctoral and Post-Doctoral Researchers, 2014
 • Impact of Global Economic Crisis on the European Welfare States-Vlad Dumitrache, Ileana Tache, publicat în cadrul European Research Studies Journal, Volume XVI, Issue 3, 2013
 • On the Decline of Middle Class as An Effect of Globalization. Evidence from the Developed and Emergent Countries- Vlad Dumitrache, Monica Răileanu Szeles, publicat în cadrul International review of Theoretical and Applied Economics, 2013
 • Implications of the Euro Changeover on Social Policies-Vlad Dumitrache, publicat în cadrul Buletinului Universității Transilvania, 2013
 • The Global Welfare System-Vlad Dumitrache, articol publicat în Cadrul Buletinului Universității Transilvania, 2013
 • New Welfare Regimes in Eastern Europe: The cases of Romania and Bulgaria-Vlad Dumitrache, Ileana Tache, publicat în cadrul Review of Economic and Business Studies" no. 10, Volume V, Issue 2., 2012
 • Peculiarities of the Romanian Welfare State-Vlad Dumitrache, Monica Răileanu Szeles, articol publicat în cadrul Buletinului Universității Transilvania, 2012
 • Energy and the Enviroment-Ramona Miron, Vlad Dumitrache, articol prezentat în cadrul IECS, Sibiu, 2012
Volume publicate
 • Dimensionarea bugetului Uniunii Europene în Contextul Crizei Financiare Internaționale-Vlad Dumitrace, Monica Răileanu Szeles, Ioana Standavid, articol publicat în Buletinul Științific al Universității Creștine Dimitrie Cantemir, Brașov, nr 11-2010 "România în Procesul Dezvoltării Econmice Durabile-Implicațiile Crizei Economice Actuale", 2010
 • Integrare Economică Europeană-Monica Răileanu Szeles, Vlad Dumitrache, Ramona Cioban, Ioana Standavid, Editura Universității Transilvania din Brașov, 2012
Cursuri de perfecționare

Competențe pedagogice dobândite în urma absolvirii programului de formare în Didactica Specialității, din cadrul Proiectului POSDRU87/1.3/S/63709: Calitate, Inovare, Comunicare în Sistemul de Formare Continuă a Didacticienilor din Invățământul Superior, parcurgând următoarele module:
 • Elaborarea programului de formare în domeniul didacticii specialității
 • Metode moderne de formare în didactica specialității
 • Metode și tehnici de coaching folosite pe perioada practiciii pedagogice
Participant la conferințe internationale:
 • Joint International Conference of Doctoral and Post-Doctoral Researchers, Craiova12-13 Septembrie, 2014
 • International Conference on Applied Business and Economics, New York, 2-4 Octombrie, 2013
 • Jean Monnet Workshop, Brașov, 20-27 August, 2013
 • Finnance and Banking Conference , Martie 28-29, București, 2013
 • European Association of Compared Economic Studies, Paisley, 6-9 Septembrie, 2012