Aura CODREANU

Conferenţiar universitar, dr.

aura@crmra.ro

Studii
 • Universitatea Naţională de Apărare „Carol” Bucureşti, Şcoala doctorală, domeniul fundamental: Ştiinţe militare şi informaţii, direcţia de cercetare: Management resursă umană-management intercultural- Doctor (2008-2011)
 • Universitatea Transilvania, Braşov, Facultatea de Drept şi Sociologie, Program masteral: Gestiunea şi dezvoltarea resursei umane (2008-2010)
 • Universitatea Transilvania, Braşov, Facultatea de Litere, Departamentul de limbi şi literaturi străine, Program masteral: Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (2005-2007)
 • Universitatea Transilvania, Braşov, Facultatea de Litere, Program licenţă: Limba şi literatura română- limba şi literatura engleză (1998-2002)
 • Liceul pedagogic ,,Spiru C. Haret”, Buzău, filologie, Diploma de bacalaureat (1994-1997)
Experienţă profesională
 • Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Str. Mihai. Viteazu nr.160 Braşov - Învăţământ militar postuniversitar – Asistent universitar (2007-prezent)
 • Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Str. Mihai. Viteazu nr.160 Braşov - Învăţământ militar preuniversitar, profesor, disciplinele Terminologie managerială, Terminologie specifică structurilor NATO (2003-2007)
 • Universitatea Transilvania, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Management şi Informatică economică, cadru didactic asociat, disciplina Comportament organizaţional, (2007-prezent)
 • Liceul Teoretic Zărneşti; Strada Dr.Ioan Senchea nr. 23, Zărneşti, Braşov, Profesor titular de limba engleză (2002-2003)
Cursuri de perfecţionare
 • 2012 - Resource Management in NATO (ADL Course), Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Braşov
 • 2009 - Defense Resource Management Course, Defense Resource Management Institute, Naval Postgraduate School, Monterey, CA, USA
 • 2007 - Managementul resurselor informaţionale, Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Braşov
 • 2006 - Curs de pregătire a profesorilor de engleză: Preparing Students for CAE British Council, Bucureşti
 • 2006 - Curs de orientare NATO, Universitatea Naţională "Carol I”; Colegiul de managementul crizelor şi operaţiilor multinaţionale, Bucureşti
 • 2005 - Examen de definitivat în învăţământ, Universitatea "Lucian Blaga”, Sibiu
 • 2004 - Curs avansat de limba engleză, Defense Language Institute, English Language Center, Lackland Air Force Base, Texas
 • 2003 - Curs de pregătire metodologică pentru liceu a profesorilor de limba engleză METTEXT-Liceu, Casa Corpului Didactic, Braşov
Articole cu ISBN-ISSN
 • Organizational Health Check. A Comparative Investigation into Organizational Communication Patterns, 2nd international conference, “Redefining Community in Intercultural Context RCIC’12”, Brasov, 14-16 JUNE 2012
 • The Intercultural Experience Acquired in Military Operations. Another Passage to I(ndia)?, 2nd international conference, “Redefining Community in Intercultural Context RCIC’12”, Brasov, 14-16 JUNE 2012
 • Change Conversation Style: Change the Organization, Defense Resources Management in the 21st Century, The 7th scientific Conference with international attendance organized by the Regional Department of Defense Resources Management Studies, November 15th 2012, Braşov, ISSN: 2248 - 2245 (CD-ROM), ISSN: 2248 - 2385 (online)
 • Mentoring as an In-House Program in Romanian Non-Profit Establishments: Some Challenges and Opportunities, Defense Resources Management in the 21st Century, The 7th scientific Conference with international attendance organized by the Regional Department of Defense Resources Management Studies, November 15th 2012, Braşov, ISSN: 2248 - 2245 (CD-ROM), ISSN: 2248 - 2385 (online)
 • Organisational Communication Patterns Underlying the Concept Of Organisational Behaviour – „Review of the Air Force Academy”, The Scientific Informative Review, no. 1(16)/2010, ISSN 1842-9238
 • Organizational Change: A Matter of Individual and Group Behavior Transformation, Journal of Defense Resources Management, No. 1(1)/ 2010, Brasov, Romania, pp. 49- 56, ISBN 2068- 9403
 • Interpersonal Communication Competence: Cultural Underpinnings, JoDRM Volume 3, Issue no. 1 (4), April 2012, ISSN: 2068-9403, eISSN: 2247-6466, ISSN-L: 2247-6466
 • From Theory to Practice in the Intercultural Field: An Assessment Model for the Intercultural Communication Competence Concept, Review of the Air Force Academy, The Scientific Informative Review, Brasov, Vol. X., No. 1(20)/2012
 • Intercultural and Multicultural Challenges and Opportunities for Human Resource Management in Multinational Missions, International Conference “Redefining Community in Intercultural Context (RCIC’11), Brasov, 16-18 June, 2011, ISBN 978-973-8415-7
 • Organisational Communication Patterns Underlying Organisational Behaviour, Defense Resources Management in the 21st Century, The 6th scientific Conference with international attendance organized by the Regional Department of Defense Resources Management Studies, December 2nd - 3rd 2011, Braşov, National Defense University,,Carol I” Publishing House, ISSN: 2248 - 2245 (CD-ROM), ISSN: 2248 - 2385 (online)
 • Attitudinal Perpspective on Understanding Individual Behaviour within Organisations, Defense Resources Management in the 21st Century, The 6th scientific Conference with international attendance organized by the Regional Department of Defense Resources Management Studies, December 2nd - 3rd 2011, Braşov, National Defense University,,Carol I” Publishing House, ISSN: 2248 - 2245 (CD-ROM), ISSN: 2248 - 2385 (online)
 • Common Fallacies in Approaching Interculturality, International Conference “Redefining Community in Intercultural Context (RCIC’11), Brasov, 16-18 June, 2011, ISBN 978-973-8415-7
 • The Role of Lessons Learned in Managing the Intercultural and Multicultural Features of Multinational Military Missions: an Overview, the 7th International Scientific Conference STRATEGIES XXI, National Defense University ,,Carol I” Publishing House ,Bucureşti, Romania, 14 - 15 April, 2011,
 • Politeness In Requests: Some Research Findings Relevant For Intercultural Encounters, JoDRM Volume 2, Issue no. 2 (3), October 2011, ISSN: 2068-9403, eISSN: 2247-6466, ISSN-L: 2247-6466
 • Equality and e-quality – worlds apart or clicks apart?, The 7th International Scientific Conference, ELSE, Elearning and Software for Education, Bucureşti, 28-29 Aprilie, 2011, ISSN 2066-026X, pages 95-101
 • Integrating Information Security in an E-Learning Environment, Bucureşti, 28-29 Aprilie, 2011, ISSN 2066-026X, pages 70-75
 • Gestiunea resursei umane din perspectivă interculturală: implicaţii practice ale teoriei grupurilor, conferinţa DRESMARA cu titlul ,,Managementul resurselor de apărare în secolul XXI”, Braşov 2-3 decembrie 2010; ISSN 2069-3222
 • Gestiunea resursei umane din unităţile operaţionale din perspectivă interculturală- condiţionări teoretice şi soluţii practice, conferinţa DRESMARA cu titlul ,,Managementul resurselor de apărare în secolul XXI”, Braşov 2-3 decembrie 2010; ISSN 2069-3222
 • Organizational Change: A Matter of Individual and Group Behavior Transformation, Journal of Defense Resources Management, No. 1(1)/ 2010, Brasov, Romania, pg. 49- 56, ISBN 2068- 9403
 • Paradigme lingvistice conexe multiculturalismului şi interculturalităţii şi relevanţa acestora pentru managementul resursei umane participante la misiuni multinaţionale, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională ,,Securitate şi apărare europeană în contextul crizei economico-financiare”, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, Bucureşti, 15-16 Aprilie 2010, Secţiunea 9- Comunicare publică, interculturală şi de influenţare, ISBN 978-973-663-815-2
 • Discurs intercultural şi multilingvism- manifestări la nivel de mentalitate, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională ,,Securitate şi apărare europeană în contextul crizei economico-financiare”, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, Bucureşti, 15-16 Aprilie 2010, Secţiunea 9- Comunicare publică, interculturală şi de influenţare, ISBN 978-973-663-815-2
 • Rethinking Military Organization Architectures from the Perspective of Intercultural Matters Underlying Multinational Missions Management, the 12th International Conference of Scientific Papers: Scientific Research and Education in the Air Force, 27-29 May 2010, Braşov, ISBN 978-973-8415-76-8
 • Abordări de actualitate ale conceptului multiculturalitate, sesiunea de comunicări ştiinţifice a DRESMARA cu titlul ,,Integrated Defense Resources Management Impact on Armed Forces’ International Missions Accomplishment and its Synthetic Indicators-Based Assessment”, Braşov 20 noiembrie 2009; ISBN: 978 – 973 – 663 – 803 – 9
 • Abordări de actualitate ale conceptului interculturalitate”, sesiunea de comunicări ştiinţifice a DRESMARA cu titlul ,,Integrated Defense Resources Management Impact on Armed Forces’ International Missions Accomplishment and its Synthetic Indicators-Based Assessment”, Braşov 20 noiembrie 2009, ; ISBN: 978 – 973 – 663 – 803 – 9
 • Ponderea parametrilor privind competenţele interculturale şi plurilingvistice ale absolvenţilor (inclusiv cei din învăţământul militar) în raport cu cerinţele pieţei de muncă extinse (inclusiv cea a teatrelor de operaţii); Masa rotundă cu tema: Elaborarea algoritmilor de prelucrare a parametrilor de cuantificare a cerinţelor absolventului raportate la piaţa muncii, Braşov, 10 iunie 2009; ISBN: 978 – 973 – 663 – 771 – 1
 • Simetrie, asimetrie şi atipism în acţiunile militare contemporane, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională "Strategii XXI" – Stabilitate şi securitate regională, Universitatea Naţională de Apărare; Bucureşti 9-10 aprilie 2009; ISBN 978- 973- 663- 722-3
 • Indicators of Integrated Organisational Management in Intercultural Contexts and their Relevance for Multinational Missions’ Accomplishment; sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională a DRESMARA cu titlul ‚‚Impactul Managementului Integrat al Resurselor de Apărare asupra îndeplinirii misiunilor internaţionale ale trupelor şi cuantificarea acestuia utilizând indicatori sintetici”, Braşov 21 noiembrie 2008, ISBN: 978-973-663-700-1
 • Implicaţii ale noilor modele de management asupra comunicării inter si intra-organizaţionale; Masa rotundă cu tema Elaborarea unor variante de management integrat al resurselor de apărare în acord cu provocările integrării în NATO şi UE; Braşov; 29.05.2008; ISBN: 978 – 973 – 663 – 699 – 8
 • The Conundrum of Lifelong Learning for Organisational Behaviour; Simpozionul International e_CEL3 (e_consortium de educatie economica continua) cu tema Efecte ale invatarii continue asupra pietei muncii si competitivitatii organizatiilor, Brasov, 20-21 iunie, 2008, ISBN: 978- 973- 163- 263- 6
 • Implicaţii ale noilor modele de management asupra comunicării inter si intra-organizaţionale; Masa rotundă cu tema Noi modele MIRA; Braşov; 29.04.2008; ISBN 978-973-663-699-8
 • A Socio-Linguistic Approach to Organisational Behaviour;Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională AFASES 2008; Secţiunea Scientific Research and Education in the Air Force; Braşov 16- 17 mai 2008; ISBN 978- 973- 8415-56-0
 • Identity within the European Union through the Lens of Rites of Passage; Sesiunea de comunicari ştiinţifice cu participare internaţională "Strategii XXI" - Securitate şi Apărare in Uniunea Europeană, , secţiunea Comunicare publică şi interculturală, Universitatea Naţională de Apărare; Bucureşti 17-18 aprilie 2008; ISSN 1844- 3096
 • Comportamentul grupurilor din perspectiva teoriei organizaţiei (Group Behaviour from the Perspective of Organisational Theory); Revista militară de management şi educaţie, Nr. 3/2007; ISSN 1841-978X; pp. 11-14; 14-17
 • Managementul integrat al apărării din perspectiva conceptului de comportament organizaţional (Integrated defence management from the perspective of the concept of organisational behaviour); Revista militară de management şi educaţie, Nr. 3/2007; ISSN 1841-978X; pp. 11-14; 14-17
 • Conceptul de comunicare organizaţionala in contextul unui management integrat al resurselor de aparare Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, 14 Decembrie 2007, Braşov, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, ISBN 978-973-663-686-8
 • Fluxul informaţional neîntrerupt - condiţie de bază a managementului integrat al apărării; masa rotundă cu tema Premise ale managementului integrat al apărării, Braşov, 23 iulie 2007, Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, ISBN 978-973-663-621-9
 • Defining and Understanding Miscommunication: Some Theoretical Perspectives: Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu Participare Internaţională Strategii XXI cu tema Spaţiul Sud-Est European în Contextul Globalizării, Bucureşti, 12-13 Aprilie 2007, Secţiunea 8- Comunicare Publică şi Interculturală, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, ISBN 978-973-663-535-9; ISBN 978-973-663-538-0
 • Actualitatea strategiei. Replica strategoscepticilor; Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu Participare Internaţională Strategii XXI cu tema Spaţiul Sud-Est European în Contextul Globalizării, Bucureşti, 12-13 Aprilie 2007; Secţiunea 3- Strategie militara, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, ISBN 978-973-663-535-9; ISBN 978-973-663-538-0 (co-autor)
 • Managementul performanţei după integrarea României în NATO; Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare cu tema Tendinţe Inovatoare în Economia şi Managementul Apărării, 15 Decembrie 2006, Braşov, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, ISBN (10) 973-663-470-1; ISBN (13) 978-973-663-470-3
Volume publicate
 • Impactul managementului integrat al resurselor de apărare asupra îndeplinirii misiunilor internaţionale ale trupelor şi cuantificarea acestuia utilizând indicatori sintetici (coordonator) – volum publicat în cadrul grantului CNCSIS nr. 14 din 14 mai 2007 intitulat “Influenţa sistemului de management integrat al resurselor de apărare asupra îndeplinirii misiunilor forţelor româneşti participante la acţiuni militare internaţionale”, ISBN: 978-973-663-803-9, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2009
 • Comportament Organizaţional, Programul de studiu: Management, Învăţământ la Distanţă, Anul III, Universitatea Transilvania, Braşov, Facultatea de Ştiinţe Economice, UNITBV- DIDIFR, 2009, ISBN 978-973-598-581-3
Participări în cadrul unor proiecte de cercetare în calitate de membru al echipei de cercetare
 • “Influenţa sistemului de management integrat al resurselor de apărare asupra îndeplinirii misiunilor forţelor româneşti participante la acţiuni militare internaţionale” (grant CNCSIS nr. 14 din 14 mai 2007)
 • “Dimensiuni calitative ale managementului carierei ofiţerilor din Armata României; optimizarea procesului de recrutare, instrument suport pentru corelarea proceselor de selecţie, formare şi perfecţionare cu cerinţele pieţei muncii” (contract nr. 91-008/2007, programul Parteneriate în domeniile prioritare)