CURS DE SPECIALIZARE
"MANAGEMENTUL RESURSELOR ÎN NATO"

Informaţii generale:
Cursul se desfăşoară în baza acordului dintre Şcoala NATO de la Oberammergau, Germania şi Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare.
Participanţii vor primi, la finalizarea cursului, un "Certificat de absolvire" semnat de comandantul Şcolii NATO de la Oberammergau - Germania, comandantul (rectorul) Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" şi directorul Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare.


Durata cursului opt săptămâni
Perioade 10.10 - 02.12.2022
13.03 – 05.05.2023
Număr de cursanţi maximum 40 participanţi (din care 20 în sistem “cu plată” *)
Participanţi pe locurile fără taxă - personal militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale
pe locurile cu taxă - personal militar şi civil din alte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sau instituţii civile.
Modalitate de desfăşurare On-line, în limba engleză
Nivel limba engleză Nu este solicitat certificat de competență lingvistică, dar de preferat pentru personalul militar și civil din Ministerul Apărării Naționale – nivelul STANAG 2.2.2.2, iar pentru personalul din alte structuri/instituții/organizații – nivelul B2 (CECRL).
Cunoașterea limbii engleze asigură parcurgerea materialelor de curs și susținerea testelor de evaluare.
Înscrierea la curs Direct la DRESMARA, în ordinea trimiterii formularului de înregistrare (pentru înscrieri la curs, vă rugăm să urmaţi paşii de la secţiunea "Modalitate de înscriere").

Platforma online oferită de DIDAD - DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT DISTRIBUIT AVANSAT LA DISTANŢĂ      

* În conformitate cu Hotărârea Senatului Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" din 30.06.2010, taxa de şcolarizare pentru persoanele din afara Ministerului Apărării Naţionale care participă la acest curs este de 25 lei/săptămână (total 200 lei). Taxa pentru eliberarea certificatului de absolvire pentru persoanele din afara Ministerului Apărării Naţionale este de 25 lei.

Obiectivele cursului:
  • Aprofundarea cunoştinţelor privitoare la procesul de managementul al resurselor de apărare în NATO (utilizând conceptele de buget militar (MB), program NATO de investiţii în securitate (NSIP), gestionare a resurselor umane - Manpower) şi dezvoltarea unor deprinderi necesare pentru a acţiona în cadrul organizatoric şi de execuţie a misiunilor din cadrul Alianţei Nord Atlantice;
  • Însuşirea conceptelor generale care stau la baza relaţiei dintre cele trei tipuri principale de resurse – programul NATO de investiţii în securitate (NSIP), bugetul militar (MB) resursele umane (Manpower) – şi procesele decizionale aferente fiecăruia;
  • Însuşirea conceptelor generale privind elementele şi obiectivele bugetului militar şi tipurile de resurse umane disponibile în NATO;
  • Dezvoltarea competenţelor referitoare la dezvoltarea unui pachet de capabilităţi (CP) care să ţină cont de principalele directive actuale legate de resurse în cadrul NATO, de politicile de finanţare NATO/PfP, cu accent pe interoperabilitate şi proiecte comune.
Continutul pe scurt al cursului:
  • conceptele de buget militar (MB);
  • programul NATO de investiţii în securitate (NSIP);
  • gestionarea resurselor umane.
Descrierea cursului:
      Cursul RESOURCE MANAGEMENT IN NATO / MANAGEMENTUL RESURSELOR ÎN NATO se adresează persoanelor cu responsabilităţi în domeniul planificării resurselor pentru apărare, care doresc să îşi îmbunătăţească cunoştinţele privitoare la managementul resurselor de apărare în NATO (utilizând conceptele de buget militar – MB, program NATO de investiţii în securitate – NSIP, gestionarea resurselor umane - Manpower) şi să îşi dezvolte deprinderile necesare pentru a acţiona în cadrul organizatoric şi de execuţie a misiunilor din cadrul Alianţei Nord Atlantice.
      Cursul începe cu o trecere în revistă a structurilor alianţei şi a conceptelor generale care stau la baza managementului resurselor în cadrul NATO şi a relaţiei dintre cele trei tipuri principale de resurse - programul NATO de investiţii în securitate (NSIP), buget militar (MB) şi resursele umane (Manpower) – şi procesele decizionale aferente fiecăruia. A doua secţiune a cursului urmăreşte însuşirea conceptelor generale privind elemntele şi obiectivele bugetului civil şi al bugetului militar. A treia secţiune are în vedere dezvoltarea competenţelor referitoare la pachetele de capabilităţi (CP) care să ţină cont de principalele directive actuale legate de resurse în cadrul NATO, de politicile de finanţare NATO/PfP, cu accent pe interoperabilitate şi proiecte comune. A patra secţiune are în vedere tipurile de resurse umane disponibile în NATO. Cursul se termină cu o secţiune generală care analizează procesele de achiziţie în cadrul NATO şi finaţarea operaţiunilor de răspuns la criză.
      Cursul este creat într-o perspectivă educaţională unitară care permite cursanţilor să studieze materialul on-line şi să acceseze o lecţie ori de câte ori are nevoie.
      Cursanţii parcurg sesiuni de testare la sfârşitul fiecăreia din cele cinci secţiuni. La sfârşitul cursului aceştia vor susţine un examen final. Testele sunt create de o manieră educativă şi evaluativă şi furnizează cursanţilor un răspuns imediat.
      Pentru detalii privind modul de utilizare a platformei ILIAS şi de utilizare a instrumentelor puse la dispoziţie puteţi descărca ghidul de utilizare.

top
MODALITATE DE ÎNSCRIERE LA CURS:
Completarea formularului şi a cererii de înscriere click aici pentru formular de înscriere
click aici pentru cererea de înscriere*
      Fişierul se salvează local în calculatorul personal, se dezarhivează iar fişierul formular_inscriere.xls se redenumeşte sub forma nume_prenume.xls, folosind numai litere mici. Se completează formularul şi se trimite la adresa de mail adl@crmra.ro , cu cel puţin 45 de zile înainte de începerea cursului.
       După completarea formularului şi trimiterea acestuia pe adresa menţionată cursanţilor li se va crea un cont pe platforma de învăţământ la distanţă ILIAS.
      Cererea de înscriere se completează şi se trimite, împreună cu documentele menţionate în aceasta, pe adresa instituţiei, personal sau prin colet poştal, după primirea confirmării privind admiterea la curs.
Cerinţe tehnice Legătura Internet
Dacă doriţi mai multe detalii vă rugăm să ne contactaţi la Telefon:
    0268 / 40 18 23;     0268 / 40 18 00
Fax:     0268 / 40 18 02
Mail:     adl@crmra.ro
Adresa:     Strada Mihai Viteazul nr. 160, Brașov - 500183
Pentru suport tehnic Telefon:     0268 / 40 18 22;     0268 / 40 18 08
*doar pentru locurile în sistem “cu plată”

top