Cristina ANTONOAIE

Lector universitar, dr.

antonoaie.cristina@crmra.ro

Studii
 • Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, doctor în Management (2005-2009)
 • Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, studii aprofundate în domeniul Management (2003-2004)
 • Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, studii de licență în domeniul Managementul firmei (1996-2000)
 • Liceul Andrei Șaguna Brașov, profil real bilingv franceză (1992-1996)
Experienţă profesională
 • Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Departamentul Management și Informatică Economică, lector universitar dr. (2003-2015)
 • Universitatea Sextil Pușcariu Brașov, Facultatea de Management, asistent universitar (2000-2002)
Articole în volumele unor manifestări ştiinţifice, indexate ISI Proceedings:
 • The Wood Market in the Brasov - Covasna Area (I): Behavior of Firms in Auction, ICWSE 2015, Brașov, Revista PRO LIGNO, Vol. 11, No 4, 2015, pp. 737-742, Online ISSN 2069-7430, ISSN-L 1841-4737
 • The Wood Market in the Brasov - Covasna Area (II): The Attractiveness of the Offer, ICWSE 2015, Brașov, Revista PRO LIGNO, Vol. 11, No 4, 2015, pp. 743-750, Online ISSN 2069-7430, ISSN-L 1841-4737
 • Environmental Protection, Sustainable Development and Corporate Responsibility in Wood Industry. Part 1: Environmental Sustainability, ICWSE 2013, Brașov, Revista PRO LIGNO, Vol. 9, No 4, 2013, pp. 788-793, Online ISSN 2069-7430, ISSN-L 1841-4737
 • Environmental Protection, Sustainable Development and Corporate Responsibility in Wood Industry. Part 2: Environmental Impact and Social Responsibility, ICWSE 2013, Brașov, Revista PRO LIGNO, Vol. 9, No 4, 2013, pp. 794-801, Online ISSN 2069-7430, ISSN-L 1841-4737
 • Energy and climate change in Europe, ICBE 2013, Brașov, M&M (management&marketing) – Challenges for the Knowledge Society – The official journal of the Society for Business Excellence, Volume 8, Special Issue, 2013, pp. 9-16, ISSN 2069-8887, ISSN-L 1842-0206
 • Management training for romanian hospital M.D.'s - the need for change, E" ERA & HIGHER EDUCATION - Proceedings of the 7th International Conference Quality Management in Higher Education, QMHE 2012, Iași, 16-17 nov 2012, Osterreichische Computer Gesellschaft, www.ocg.at, pp. 443-448, ISBN 978-3-85403-291-5
 • Strategic Decisions In Wood Industry, ICWSE 2011 - 8th Edition - Wood Science And Engineering In The Third Millennium, 3-5 nov 2011, Transilvania University Brașov, Faculty of Wood Engineering, Editura Universității Transilvania din Brașov, pp. 603-610, ISSN 1843-2689
 • Business Games and the training of Master Students, Quality Management In Higher Education - Proceedings of the 6th International Seminar on the Quality Management in Higher Education, QMHE 2010, Tulcea, 8-9 iulie 2010, vol. I, pp. 527-530, ISBN 978-973-662-566-4
 • Management in the Wood Industry - The Need for a Change and the "Balanced Scorecard" System, ICWSE 2009, Proceedings of the International Conference "Wood Science and Engineering in the third Millenium", 7th edition, Transilvania University of Brasov, 4-6 juin 2009, pp. 789-794, Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN 1843-2689
 • Reasons for using Business Games, Proceedings of the 4th International Conference on Business Excellence – ICBE 2009, Brașov, 16-17 oct 2009, Infomarket Publishing House, pp. 9-12, ISBN 978-973-1747-10-1, ISBN 978-973-1747-11-8 (Vol. 1)
 • Computerized Business Simulation / Games, Proceedings of the 3rd International conference of Business Excellence, ICBE 2008, 17-18 oct 2008, Brasov, Special Issue of Review of Management and Economical Engineering, Vol. 7, No. 5, 2008, pp. 13-15, ISSN 1583-624X
Articole/studii indexate în bazele de date internaționale:
 • The Management of Forest Sector SME (Small and Medium Enterprises) and Business Games, Proceedings of the Biennial International Symposium, Forest and Sustainable Development, Brașov, 15-16th October 2010, pp. 731-736, Transilvania University Press, CABI – Forest Science Database
 • Performanțele organizației forestiere și Sistemul Balanced Scorecard (Forest Organization’s Performances and The Balanced Scorecard system), Lucrările sesiunii științifice bienale cu participare internațională Pădurea și Dezvoltarea Durabilă Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, Universitatea Transilvania Brașov, 17-18 oct 2008, pp.785-792, CABI – Forest Science Database
 • Managementul dezvoltării – strategia marilor firme pentru protecția mediului (Development management – major corporations strategy for environmental protection), Lucrările sesiunii științifice Pădurea și dezvoltarea durabilă, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, Universitatea Transilvania Brașov, 2005, pp. 533-538, ISBN 973-635-622-1, CABI – Forest Science Database
 • A Short Analysis of the Statistical Indicators for the Education Level in EU Countries, Bulletin of the Transilvania University of Brașov, Series V : Economic Sciences, Management, Vol. 7(56), No 2, 2014, pp. 105-110, ISSN 2065-2194 (Print), ISSN 2065-2208 (CD-ROM)
 • The Information System, Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series V: Economic Sciences, Economic Data Processing, Vol. 2(51), 2009, pp. 99-104, ISSN 2065-2194 (Print), ISSN 2065-2208 (CD-ROM)
 • Learning Organization (Reviewed Article), Bulletin of the Transilvania University of Brașov, Series V : Economic Sciences, Management, Vol. 7(56), No 1, 2014, pp. 67-70, ISSN 2065-2194 (Print), ISSN 2065-2208 (CD-ROM)
 • Forecasting the Selling Price of Timber Auctions, Bulletin of the Transilvania University of Brașov, Vol. 5(54), No 1, 2012, Series V: Economic Sciences, Economic Data Processing, pp. 109-118, ISSN 2065-2194 (Print), ISSN 2065-2208 (CD-ROM)
 • The Need For Management Training For Romanian Hospital MDs, Bulletin of The Transilvania University Of Brasov, Vol. 5(54), No 1, 2012, Series V: Economic Sciences, Management, pp. 67-74, ISSN 2065-2194 (Print), ISSN 2065-2208 (CD-ROM)
 • Timber Auction in Romania and the Behaviour of the Participanting Organisations - The Need for Change, Bulletin of the Transilvania University of Brașov, Series V: Economic Sciences, Management, Vol. 4(53), No.2, 2011, pp. 93-100, ISSN 2065-2194 (Print), ISSN 2065-2208 (CD-ROM)
 • A Study of the Oppinions of Brasov County SME Employees Regarding The Use Of Business Games, Bulletin of the Transilvania University of Brașov, Series V: Economic Sciences, Management, Vol. 4(53), No.1, 2011, pp. 61-68, ISSN 2065-2194 (Print), ISSN 2065-2208 (CD-ROM)
 • Computer-Based Simulations, Bulletin of the Transilvania University of Brașov, Series V: Economic Sciences, Economic Data Processing, Vol 3(52), 2010, SIMPEC 2010, pp. 169-172, ISSN 2065-2194 (Print), ISSN 2065-2208 (CD-ROM)
Articole cu ISBN-ISSN:
 • Business Games, Proceedings – International Conference: Present and Future Challenges of the Common EU Policies, Jean Monnet Chair Action, Brașov, 23 may 2008, pp. 9-12, Transilvania University of Brașov Publishing House, ISBN 978-973-598-253-9
 • The Basics of Business Games, International Economic Symposium – SIMPEC 2008, Brașov, iunie 2008, pp. 143-146, Transilvania University of Brașov Publishing House, ISSN 1844-9905
 • Balanced Scorecard, „Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy, XIth International Conference: Man in the Knowledge Based Organization, Sibiu, 23-25 nov 2006, Conference Proceedings II, Management, pp. 276-283, Land Forces Academy Publishing House, ISBN 973-7809-51-3, ISBN 978-973-7809-51-3
 • Business Modeling, Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy, XIth International Conference: Man in the Knowledge Based Organization, Sibiu, 23-25 nov 2006, Conference Proceedings II, Management, pp. 284-291, Land Forces Academy Publishing House, ISBN 973-7809-51-3, ISBN 978-973-7809-51-3
 • Balanced Scorecard – the future of strategic actions, Proceedings of the 3rd International Scientific Conference ECO-TREND 2006: „Economics and Globalization”, „Constantin Brâncuși” University of Târgu-Jiu, Faculty of Economics, 24-25 nov 2006, Târgu-Jiu, Universitaria Publishing House, Craiova, 2007, ISBN (10) 978-973-742-321-0, ISBN (13) 978-973-742-321-1
 • Business modeling - the essential part of a successful enterprise, Proceedings of the 3rd International Scientific Conference ECO-TREND 2006: „Economics and Globalization”, „Constantin Brâncuși” University of Târgu-Jiu, Faculty of Economics, 24-25 nov 2006, Târgu-Jiu, Universitaria Publishing House, Craiova, 2007, ISBN (10) 978-973-742-321-0, ISBN (13) 978-973-742-321-1
 • Human Development Profile of Romania, IEC 2005 – The Proceedings of the International Economic Conference „25 Years of Higher Economic Education in Brașov”, vol. II, Editura Infomarket, 20-21 mai 2005, Braşov pp.19-24, ISBN 973-8204-72-0
 • Risk management, REC 8 – Riscul în economia contemporană, Jubileu 15, Simpozion Științific Internațional, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Științe Economice și Administrative, 4-5 nov 2005, Galaţi, Editura Economică, pp. 490-494, ISBN 973-709-194-9
 • Managerial Traits of SME’s in Braşov City, International Conference: Strategic Leadership in the Context of Globalization and Regionalisation, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, 9-10 iun 2006, Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Oeconomica, pp. 154-160, ISSN (print):1220-0506, ISSN (online): 2065-9644, ISSN-L: 1220-0506
 • Managerial Training in Trade and Tourism SME’s: Evidence from Brasov, Studia Universitatis Babeș – Bolyai, Negotia, LI, 1, 2006, pp. 69-75, Cluj-Napoca, ISSN (print): 1224-8738, ISSN (online): 2065-9636, ISSN-L: 1224-8738
 • Field Evidence on the Level of Managerial Training in Trade and Tourism SME’s, SIMPEC 2006 – The Proceedings of the 6th Biennial International Economic Symposium, Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Științe Economice,, vol. I, 19 – 20 mai 2006, Braşov, Editura Infomarket, pp. 188-193, ISBN (10) 973-8204-82-8, ISBN (13) 978-973-8204-82-9
 • Romanian Property Market – Dynamics and Perspectives in the European Context, SIMPEC 2006 – The Proceedings of the 6th Biennial International Economic Symposium, Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Științe Economice, vol. I, 19 – 20 mai 2006, Braşov, Editura Infomarket, pp. 326 -332, ISBN (10) 973-8204-82-8, ISBN (13) 978-973-8204-82-9
 • Fixed Assets Valuation – A Managerial Perspective, SIMPEC 2006 – The Proceedings of the 6th Biennial International Economic Symposium, Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Științe Economice, vol. II, 19 – 20 mai 2006, Braşov, Editura Infomarket, pp. 8 – 14, ISBN (10) 973-8204-84-4, ISBN (13) 978-973-8204-84-3
 • Discriminant Analysis – case study, SIMPEC 2004 – The Proceedings of the 5th Biennial International Symposium, vol. I, Infomarket Printing House, pp. 310-315, 14-15 mai 2004, Braşov, ISBN 973-8204-57-7
 • The Cluster Analysis in the study of the proximities of the medium nominal wages on the activities of the national economy, SIMPEC 2004 – The Proceedings of the 5th Biennial International Symposium, vol. II, Infomarket Printing House, pp. 341-346, 14-15 mai 2004, Braşov, ISBN 973-8204-58-5
Volume publicate în calitate de coautor:
 • Antreprenoriat și Afaceri. Vol II: Afaceri, Editura Universității Transilvania din Brașov, 2014, ISBN 978-606-19-0313-9, ISBN 978-606-19-0447-1, 227 pag.
 • Antreprenoriat și Afaceri. Vol I: Antreprenoriatul, Editura Universității Transilvania din Brașov, 2013, ISBN 978-606-19-0313-9, ISBN 978-606-19-0314-6, 210 pag.
 • Managementul afacerilor, Editura Universității Transilvania din Brașov, 2011, ISBN 978-606-19-0013-8, 124 pag.
 • Managementul în economia bazată pe cunoaștere, Editura ASE București, 2008, ISBN 978-606-505-040-2, 162 pag.
 • Coordinates of Continuing Learning. Coordonate ale învățării continue, III: Învățarea continuă în România, Cap.: Învățământul superior românesc: Analiza strategică, Editura Universității Transilvania din Brașov, 2008, ISBN 978-973-598-331-4, pp. 90-105, 150 pag.
 • Managementul afacerilor, Editura Universității Transilvania din Brașov, 2007, ISBN 978-973-635-985-9, 122 pag.
 • Management – Curs pentru învățământ la distanță, Universitatea Transilvania din Brașov, Centrul de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă (C.I.D.I.F.R.), Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Program de Licență ID: Marketing, Anul I, 2013
 • Management – Curs pentru învățământ la distanță, Universitatea Transilvania din Brașov, Centrul de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă (C.I.D.I.F.R.), Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Program de Licență ID: Economia comerțului, turismului și serviciilor, Anul II, 2011
 • Management – Curs pentru învățământ la distanță, Universitatea Transilvania din Brașov, Centrul de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă (C.I.D.I.F.R.), Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Program de Licență ID: Finanțe-Bănci, Anul I, 2009