Florin Eduard GROSARU
Colonel
DIRECTOR
 
Florin-Eduard GROSARU s-a născut în anul 1970, în municipiul Buzău, unde a absolvit studiile primare, urmând să aleagă cariera militară începând cu anul 1985 când intră pe porțile Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza.

Este necăsătorit și are un fiu.

     În 1992 a absolvit Institutul Militar de Radiolocație „Avram Iancu” din Brașov, obținând brevetul de ofițer, specialitatea radiolocație, participând ulterior la diferite stagii și forme de pregătire individuală. Cu perseverență și cu dorința de autodepășire în anul 2000 își obține licența în științe juridice, specializarea drept, în cadrul Facultății de Drept a Universității Europene „J.C. Drăgan”, Brașov, iar în 2003, diploma de master în comunicare și relații publice la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, București. Dedicat studiului, cercetării și perfecționării urmează un program doctoral în cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, în domeniul științe militare și informații, finalizat în 2013 prin susținerea tezei de doctorat cu titlul: Securitatea națională a României în contextul perpetuării conflictelor înghețate în Europa de Sud-Est și acordarea titlului de doctor. Cu un ciclu de educație și formare complex își consolidează cunoștințele și își extinde aria de expertiză prin programe de excelență, cursuri postuniversitare și cursuri de perfecționare organizate în instituții de prestigiu precum Universitatea Naționale de Apărare „Carol I”, Canadian Forces Languages School, Colegiul Național de Apărare. Universitatea "Transilvania" Brașov.

Profesional, colonelul Florin-Eduard GROSARU activează de peste 20 de ani în diferite instituții militare, pe diferite trepte ierarhice, unde a lucrat în domenii de activitate precum: radiolocație, logistică, resurse umane, relații publice, informații pentru apărare și învățământ universitar. Din anul 2010 este director al Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Centru NATO de educație și instruire Brașov, din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”.
     De-a lungul timpului a dat dovadă de o implicare deosebită în domeniul educației, în special în educația militară, de orientare euroatlantică, fiind conectat, prin specificul funcției pe care o ocupă, la evoluțiile educației, în general, din cadrul sistemului național și european de educație, precum și ale educației pentru apărare din cadrul NATO. A acumulat, astfel, o expertiză și o experiență extrem de valoroase pentru instituția pe care o conduce cu responsabilitate, dar și pentru România.

Activitatea didactică și implicarea în învățământul universitar debutează din anul 2002 în mediul universitar civil. Extinderea și consolidarea expertizei a condus la câștigarea concursurilor pentru fiecare nivel academic începând cu lector universitar în anul 2011, conferențiar universitar în 2015 și profesor universitar în 2017.

Domenii de expertiză: managementul resurselor de apărare, managementul proiectelor cu finanțare națională și internațională, teorii și practici în management, managementul performanței, teoria organizației, management strategic, management public-privat, dreptul muncii, drept constituțional.

Activitatea științifică este susținută de o activitate didactică solidă. Din 2011 și până în prezent, a derulat activități de cercetare și coordonare în cadrul a 5 proiecte finalizate cu articole publicate în volume ale unor manifestări științifice și periodice științifice recunoscute în domeniul științe militare și informații.
     Până în prezent, a elaborat și publicat peste treizeci de lucrări de specialitate: cărți, articole, comunicări științifice, a fost moderator/keynote speaker în plenul unor manifestări științifice internaționale și naționale cu participare internațională, este, începând cu anul 2012, membru în comitetele științifice a două conferințe anuale internaționale: Defense Resources Management in the 21st Century, și Knowledge Based Organization și este membru în comitetele științifice ale: Journal of Defense Resources Management, revistă cu prestigiu științific recunoscut în domeniul științe militare, informații și ordine publică, indexată în 11 baze de date internaționale, Revistei de Științe Militare și al Annals-Series on Military Science ale Secției Științe Militare din cadrul Academiei Oamenilor de Știință din România.

Afilieri: Este membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România din anul 2015.

Premii și decorații:
  • 2015 Emblema de Merit „Știință Militară" clasa I
  • 2015 Emblema de Merit „În Serviciul Armatei României" clasa a II-a
  • 2015 Emblema de Onoare a Statului Major General
  • 2015 Emblema de Onoare a Forțelor Navale
  • 2015 Emblema de Onoare a Forțelor Terestre
  • 2013 Emblema de Onoare a Forțelor Aeriene
  • 2012 Semnul onorific „În Serviciul Patriei pentru ofițeri – XX”
  • 2007 Semnul onorific „În Serviciul Patriei pentru ofițeri – XV”