Florin Eduard GROSARU

Profesor universitar, dr.

Educaţie
 • Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti, Curs postuniversitar „Conducere strategică în domeniul informațiilor pentru apărare” (2014)
 • Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti, doctor în Ştiinţe militare şi informaţii, cu teza: „Securitatea naţională a României în contextul perpetuării conflictelor îngheţate în Europa de Sud-Est” (2013)
 • Mediere UZAMINT, Braşov, studii de specializare, Curs de formare ca Mediator (2013)
 • Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti, studii postuniversitare, Managementul proiectelor şi programelor (2011)
 • Canadian Forces Languages School, Canada, Studii de perfecţionare, Perfecţionare în limba engleză (2007)
 • Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Braşov, studii postuniversitare, Managementul resurselor informaţionale (2006)
 • SNSPA, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Bucureşti, Master: Comunicare şi Relaţii Publice (2003 – 2005)
 • Centrul Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare, Braşov, studii postuniversitare, Managementul resurselor de apărare (2005)
 • Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti, Curs de managementul resurselor umane (2003)
 • Universitatea “TRANSILVANIA”, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Braşov, studii postuniversitare, Psiho-pedagogie educaţională (2003)
 • Universitatea Europeană “Drăgan”, Braşov, Facultatea de Drept, Licenţă: Ştiinţe juridice/Drept (1995 – 2000)
 • Institutul Militar de Radiolocaţie „Avram Iancu”, Braşov, Studii universitare de scurtă durată (1989-1992)
Experienţă profesională
 • Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Braşov - Învăţământ militar postuniversitar, Director DRESMARA, (din 2010)
 • Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Braşov - Învăţământ militar postuniversitar, conferenţiar universitar, (din 2014)
 • Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Braşov - Învăţământ militar postuniversitar, lector universitar, (2011 - 2014)
 • Universitatea „SEXTIL PUŞCARIU”, Braşov, învăţământ universitar, Asistent universitar, (2002 - 2004)
 • Ministerul Apărării Naţionale – funcţii de conducere pe diferite trepte ierarhice, (din 1992)
Articole, scenarii, exerciţii si aplicaţii
 • Managementul performanţei – Concept & Instrument de învăţare organizaţională & Proces, Caiet de seminar, Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Braşov, ianuarie 2014, Cotă bibliotecă: 01180-734
 • Performanţa - Instrumente şi sisteme de evaluare & Indicatori & Evaluare, Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Braşov, ianuarie 2014, Cotă bibliotecă: 01180-735
 • Managementul performanţei - Factori de influenţare & Etica profesională, Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Braşov, ianuarie 2014, Cotă bibliotecă: 01180-733
 • Resursele de apărare şi dezvoltarea durabilă, «Impact Strategic» nr. 3(48)/2013, Bucureşti, ISSN 1582-6511
 • Contribuţii şi opţiuni româneşti la consolidarea securităţii Europei de Sud-Est. România în aranjamentele regionale bi/tripartite şi la Marea Neagră, «Journal of Defense Resources Management» Volume 4, Issue no. 1 (6), Apr. 2013, Braşov, ISSN: 2068-9403
 • România în mediul regional de securitate, «The 7th Scientific Conference with international attendence ”Defense Resources Management in the XXI Century” », Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Braşov, 15 noiembrie 2012, ISSN: 2248-2245 (CD-ROM), ISSN: 2248-2385 (on-line)
 • Nevoia unei strategii şi interesul strategic al României în Europa de Sud-Est, «The 7th Scientific Conference with international attendence ”Defense Resources Management in the XXI Century”», Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Braşov, 15 noiembrie 2012, ISSN: 2248-2245 (CD-ROM), ISSN: 2248-2385 (on-line)
 • Book Review / Sinergia instrumentelor de management, Autor Georgel RUSU, ISBN 978-973-47-1416-2, în «Journal of Defense Resources Management» Volume 3, Issue no. 2 (5), Oct. 2012, Braşov, ISSN: 2068-9403
 • Book Review / The Routledge Handbook of Civil-Military Relations, Edited by: Thomas C. Bruneau, Florina Cristiana Matei, Routledge, Taylor and Francis Group, ISBN 978-0-415-78273-9, în «Journal of Defense Resources Management» Volume 3, Issue no. 2 (5), Oct. 2012, Braşov, ISSN: 2068-9403
 • Perspective trans-atlantice actuale asupra Europei de Sud-Est, «Journal of Defense Resources Management» Volume 3, Issue no. 2 (5), Oct. 2012, Braşov ISSN: 2068-9403
 • Accente politice europene pentru Europa de Sud-Est după tratatul de la Lisabona, «Revista Academiei Forţelor Terestre», Vol. XVII, Nr.3(67), Sept. 2012, Sibiu, ISSN: 2247-840X
 • Importanţa strategică şi actorii Europei de Sud-Est, «Journal of Defense Resources Management», Volume 3, Issue no. 1 (4), Apr. 2012, Braşov, ISSN: 2068-9403
 • Riscuri şi ameninţări pentru securitate - privire comparativă de ansamblu asupra conflictelor îngheţate din Europa de Sud-Est, «The 6th Scientific Conference with international attendence ”Defense Resources Management in the XXI Century”», Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Braşov, 2/3 decembrie 2011, ISSN: 2248-2245 (CD-ROM), ISSN: 2248-2385 (on-line)
 • Advanced Distribution Learning (ADL) past, present and future in Regional Department of Defense Resources Management Studies educational endeavor, «Journal of Defense Resources Management», No.1(1)/2010, Braşov, I.S.S.N. 2068 – 9403.
 • Geopolitics-Between Black and White, AFASES 2009, The International Session of XIth Scientific Papers «Scientific Research and Education in the Air Force», Air Force Academy, Braşov, Romania, May 2009, I.S.B.N. 978-973-8415-67-6
 • Manipularea în management, Sesiunea de comunicări ştiinţifice «STRATEGII XXI – Spaţiul Sud-Est european în contextul globalizării» Universitatea Naţională de Apărare «Carol I», Bucureşti, aprilie 2007, I.S.B.N. 978-973-663-539-7
 • Particularităţi de manifestare a rezistenţei la schimbare în climatul organizaţiilor româneşti contemporane, «Sesiunea de comunicări ştiinţifice „C.A. ROSETTI” a Universităţii „Sextil Puşcariu”», Caietele Universităţii „Sextil Puşcariu, anul IV/nr.7, Braşov, iunie 2004, I.S.S.N. 1582-8263
 • Eficientizarea conducerii organizaţiei prin utilizarea tehnicii O.R.T.I.D., «Sesiunea de comunicări ştiinţifice „ECOMED 2002” a Universităţii „Sextil Puşcariu”», Caietele Universităţii „Sextil Puşcariu”, anul II/nr.3, Braşov, decembrie 2002, I.S.S.N. 1582-8263
Volume publicate
 • GROSARU, Florin-Eduard, autor unic, Teorii şi practici în management – manual universitar, Editura Centrului tehnic-editorial al armatei, Bucureşti, 2014, I.S.B.N. 978-606-524-139-8, (format tipărit)
 • GROSARU, Florin-Eduard, autor unic, Europa de Sud-Est, complexul regional de securitate European în care se perpetuează conflictele îngheţate, Editura Centrului tehnic-editorial al armatei, Bucureşti, 2013, I.S.B.N. 978-606-524-131-2, (format tipărit)
 • GROSARU, Florin-Eduard, autor unic, Chapter 1: An Introduction to Defense Resources Management, în VASILESCU Cezar (coord.), Defense Resources Management, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2012, Bucureşti, I.S.B.N. 978-973-663-991-3, (format tipărit)
Membru în echipe de proiect şi colective ale unor manifestări ştiinţifice
 • Membru în echipa de produs de lucru a proiectului: „Procedură de testare şi evaluare a securităţii reţelelor fără fir”, din Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al MApN pentru anul 2013, DRESMARA, Braşov, 2013
 • The 8th Scientific Conference with international attendance “Defense Resources Management in the 21st Century”, DRESMARA, Braşov, 14 November 2013
 • Membru în comitetul ştiinţific al celei de-a XIX-a conferinţe internaţionale: “Knowledge Based Organization”, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 14.06.2013