INFORMAȚII UTLE

RESPONSABILI CU DIFUZAREA INFORMAȚIILOR PUBLICE
Lt.col. Denis FLORESCU - tel. 0268.401.900 / 0754.004.781
Lt.col. Sorin NISTOR - tel. 0268.401.823 / 0722.198.201
Dorin DUICULETE - tel. 0268.401.818 / 0722.407.233Adresa: BRAŞOV, str. Mihai Viteazul, nr. 160, cod postal: 500183
Telefon: 004-0268-40.18.00
Fax: 004-0268-40.18.02
E-mail: contact@crmra.ro
Web site: www.dresmara.ro
Programul de funcționare: LUNI – VINERI: 07.30 – 15.30


LEGEA numărul 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public


În temeiul art. 107 din Constituție si art. 23 alin. (2) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Guvernul României adopta pre n temeiul art. 107 din Constituție si art. 23 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Guvernul României adopta prezenta hotărâre:

Articol unic – Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, prevăzute în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre

LEGEA numărul 544 din 12 octombrie 2001 (text integral) privind liberul acces la informațiile de interes public

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII

Art. 1. – Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul din principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

Art. 5. – (1) Fiecare autoritate sau instituție publica are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentului, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;

c) - numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice;

   - numele și prenumele persoanelor funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

f) situaţia plăţilor efectuate în perioada 04.01 - 31.08.2016 în DRESMARA;

g) tabel cu minimul si maximul veniturilor salariale nete achitate personalului din DRESMARA - salarii august 2016 pentru luna august 2016;

h) programul anual al achzițiilor publice - ordonator terțiar de credite - DRESMARA;

i) programele și strategiile proprii;

j) lista cuprinzând documentele de interes public;

k) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

l) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.