INFORMAȚII UTILERESPONSABILI CU DIFUZAREA INFORMAȚIILOR PUBLICE
Col. Denis Nicolae FLORESCU - tel. 0268.401.900 / 0745.004.781
P.C.C. Dorin DUICULETE - tel. 0268.401.818 / 0722.407.233


Adresa: BRAŞOV, str. Mihai Viteazul, nr. 160, cod postal: 500183
Telefon: 004-0268-40.18.00
Fax: 004-0268-40.18.02
e-mail: contact.dresmara@mapn.ro
Web site: www.dresmara.ro
Programul de funcționare: LUNI – VINERI: 07.30 – 15.30


Acte normative


Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (text integral)

Art. 1. – Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul din principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

Art. 5. – (1) Fiecare autoritate sau instituție publica are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentului, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice (cerere înscriere în audiență);

c) - numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice;

   - numele și prenumele persoanelor responsabile cu difuzarea informațiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul 2024 și bilanțul contabil 2023;

f) situația plăților efectuate în perioada 03.01 - 31.12.2023 în DRESMARA;

g) tabel cu minimul si maximul veniturilor salariale nete achitate personalului din DRESMARA - salarii plătite în ianuarie 2024 pentru luna decembrie 2023;

h) programul anual al achzițiilor publice 2023 - ordonator terțiar de credite - DRESMARA;

i) programele și strategiile proprii;

j) lista cuprinzând documentele de interes public;

k) lista cuprinzând categoriile de documente elaborate și/sau gestionate, potrivit legii;

l) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.


(4) Accesul la informatiile prevazute la alin. (1) se realizeaza prin:
     a) afișare la sediul autorității sau al instituției publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicații proprii, precum și în pagina de Internet proprie;
     b) consultarea lor la sediul autorității sau al instituției publice, în spații special destinate acestui scop.

Formular pentru solicitare în baza legii 544/2001

Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 de aprobare a normelor de aplicare a Legii 544/2001 (text integral)

Legea 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice (text integral)

Buletinul informativ, 2023 (text integral) (conform art. 5. alin (2) din Legea nr. 544/2001, actualizată, privind liberul acces la informațiile de interes public și art. 10. alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, actualizată, de aprobare a normelor de aplicare a Legii 544/2001)

Buletinul informativ, 2024 (text integral) (conform art. 5. alin (2) din Legea nr. 544/2001, actualizată, privind liberul acces la informațiile de interes public și art. 10. alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, actualizată, de aprobare a normelor de aplicare a Legii 544/2001)