Curs de specializare
"Consolidarea Integrității Instituționale în domeniul Managementului Resurselor Umane"

Durata cursului o săptămână
Frecvenţa o iteraţie pe an
Număr de cursanţi maximum 24 de participanți (se adresează țărilor partenere NATO și tuturor țărilor care iau parte la BI Self-Assessment and Peer Review Process.)
Participanţi Personal civil și militar din instituțiile din domeniul apărării cu atribuții în dezvoltarea de politici în domeniul integrității instituționale, inclusiv luarea deciziilor legate de Managementul Resurselor Umane.

La terminarea acestui curs, participanții vor fi în măsură:

 • Să înțeleagă ce înseamnă Integritatea instituțională într-un context și o perspectivă mai largi, în conformitate cu standardele recunoscute la nivel internațional din domeniu.
 • Să înțeleagă relația dintre existența unui serviciu public profesionist și siguranța luării deciziilor în domeniul apărării și vor putea să discute despre aceste teme în contextul unei bune guvernări.
 • Să înțeleagă ce constituie Atitudinea, Etica și Leadership-ul (AEL) într-o perspectivă instituțională – studiu de caz: experiența Norvegiană.
 • Să înțeleagă motivele pentru care reforma competențelor e necesară în domeniul apărării și ce obiective trebuie îndeplinite în acest sens. Studiu de caz: o țară NATO.
 • Să fie informați și gata să discute principalele principii și standarde internaționale care dau liniile directoare pentru modul în care serviciul civil și administrația publică influențează Managementul Resurselor Umane din domeniul apărării.
 • Să înțeleagă componentele cadrului legal pentru o administrație publică eficientă în care instituțiile de apărare sunt parte integrantă.
 • Să înțeleagă în ce domenii sunt utilizate metodele Managementului Resurselor Umane, ce pot însemna aceste metode și cum sunt ele aplicate în domeniul apărării.
 • Să înțeleagă ce înseamnă oligarhia, cum acest sistem întreține comportamentul corupt și consecințele acestuia pentru Managementul Resurselor Umane.

Criterii specifice pentru participarea la concursul / testul de admitere:

 • să posede abilităţi de comunicare în limba engleză (nivel 2,2,2,2 conform STANAG 6001 sau echivalentul civil)

Continutul pe scurt al cursului:

 • Cursul oferă o introducere cuprinzătoare în principiile și standardele convențiilor internaționale și alte acorduri care reglementează un sistem modern și eficient al Managementului Resurselor Umane în sectorul public, inclusiv în armată. Aceste principii și standarde oferă funcționarilor publici protecție împotriva abuzurilor puterii politice sau ale altor instituții ale autorității și includ recrutarea personalului, promovarea, salarizarea etc. Un serviciu public bazat pe meritocrație, pe reguli transparente, competență, responsabilitate și judecată independentă reprezintă o premisă obligatorie într-o democrație modernă caracterizată de respectarea legii.
 • Cursul pune accentul pe două dimensiuni ale sistemelor publice ale Managementului Resurselor Umane: instituțională și managerială. Prima se referă la rolul oficialilor publici în protejarea valorilor fundamentale ale sistemului politic, cum ar fi democrația, drepturile individuale, respectarea legii și interesul public. Pentru promovarea acestor valori oficialii sunt obligați să fie loiali guvernului în funcție dar, în același timp, să fie imparțiali, neutri din punct de vedere politic și independenți profesional. Dimensiunea managerială se referă mai ales la aspectele economice legate de o administrare eficientă în sectorul public.