Grup de lucru pentru educație și instruire în cadrul disciplinei „Building Integrity”

18 - 19 ianuarie 2018, NATO HQ, Bruxelles, BELGIA

În perioada de 18 - 19 ianuarie 2018, domnul Colonel ing. prof. univ. dr. Cezar VASILESCU a participat la Grupul de lucru pentru educație și instruire în cadrul disciplinei „Building Integrity” (BI), desfășurată la Comandamentul NATO (NATO HQ) din Bruxelles, BELGIA.

La activitate, organizată de Political Affairs and Security Policy Division/NATO International Staff, au participat reprezentanți din structuri ai Alianței Nord-Atlantice (NATO IS, SHAPE), Organizației Națiunilor Unite (Crime Prevention and Criminal Justice Officer Corruption and Economic Crime Branch United Nations Office on Drugs and Crime) și din instituții de educație și instruire acreditate NATO (PTEC din Bosnia și Herțegovina, Finlanda, România, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Suedia, COE Defence Against Terrorism/Turcia, Centre for Integrity in the Defence Sector/CIDS), precum și specialiști din instituții civile (Transnational Crime and Corruption Center/George Mason University/USA, University of South Wales/Australia and Australian Defence Force Academy).

În cadrul grupului de lucru fost prezentate, discutate și analizate:
  • stadiul de implementare a politicii BI;
  • actualizări privind implementarea concluziilor adoptate la Conferința anuală a disciplinei BI;
  • activitățile de educație și formare în domeniul BI în cadrul NATO precum și actualizări privind inițiativele SHAPE;
  • reprezentarea resurselor, instrumentelor și mecanismelor de educație și formare în domeniul BI;
  • instrumente și resurse pentru constituirea pachetului de instruire a formatorilor (Train the Trainers).