Ceremonie de absolvire

În data de 22.12.2017 a avut loc ceremonia de absolvire a cursurilor de formare și dezvoltare profesională continuă „Managementul Proiectelor și Programelor” – ACT 677.2. și „Planificarea, Programarea și Bugetarea Resurselor de Apărare” – ACT 676.2

Activitatea a fost desfășurată în prezența personalului didactic și administrativ din DRESMARA și a participanților la cele două cursuri postuniversitare – personal militar din Iordania, Moldova, Pakistan, Tunisia și România – Ministerul Apărării Naționale și alte instituții de ordine publică şi securitate naţională.