Seminar „Sistemul de planificare, programare, bugetare și evaluare”

În data de 08 noiembrie 2018, domnul Luis Alberto MORALES, doctor/Institutul de Management al Resurselor de Apărare/Școala Navală de Studii Postuniversitare, Monterey/SUA a susținut seminarul „Sistemul de planificare, programare, bugetare și evaluare”

La activitate a participat personalul military și civil din Azerbaidjan, Georgia, Tunisia și România – Ministerul Apărării Naționale de la cursul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Managementul resurselor informaționale pentru personalul de conducere” - ACT 679.2.

Invitatul a prezentat concepte, principii și tendințe ale sistemului de planificare, programare, bugetare și evaluare în noul contex geopolitic și geostrategic generat de mediul actual de securitate.