Seminar în cadrul Programului consolidat pentru educație militară (DEEP)
Quality Assurance Workshop for the Continuing Training Centre to the Moldovan Military Academy (MMA)

În perioada 09 – 13.10.2017 Col.prof.univ.dr. Florin – Eduard GROSARU, directorul Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare a participat la un Seminar în cadrul Programului consolidat pentru educație militară (DEEP) – Quality Assurance Workshop for the Continuing Training Centre to the Moldovan Military Academy (MMA), organizat de Secretariatul Internațional (IS) al NATO la Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, Chișinău, Republica Moldova.

Activitatea are o contribuție majoră în procesul de implementare a planurilor de acțiune decise la nivelul Comitetului Policit și pentru Parteneriate (PPC) pentru dezvoltarea instituțiilor miliatre de învățământ din țările partenere NATO care au solicitat asistență în acest domeniu.

Împărtășind dorinţa comună de a coopera în mai multe domenii academice, de la schimburi de expertiză, cunoştinţe şi cercetare ştiinţifică la educaţie şi formare profesională, cele două instituții vor semna un Acord de cooperare academică.