Baza legală pentru desfășurarea programului de master „Managementul resurselor organizaţiei”

Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare Braşov desfăşoară începând cu anul 2011 programul de studii universitare de master „Managementul resurselor organizaţiei” evaluat şi acreditat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior conform Ordinului 5.224 al Ministrului Educatiei, Cercetării, Tineretului și Sportului publicat în Monitorului Oficial nr. 617 şi 617 bis din 31 august 2011 și a certificatului de evaluare instituțională "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT" nr. 129 din 29.10.2015.

Ordine şi hotărâri privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior:

Instituţia organizatoare (Universitatea Naţionala de Apărare „Carol I” prin Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare Braşov) este clasificată ca Universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică ( Monitorul Oficial nr. 637 din 06 septembrie 2011 și Hotărârea nr. 129 din 29.10.2015).