Conferința anuală a disciplinei NATO „Building Integrity”

În perioada 04-06 iunie 2024, doamna Conf. univ. dr. CODREANU Aura a participat la Conferința Anuală a Disciplinei NATO Consolidarea Integrității (Building IntegrityBI), desfășurată concomitent cu conferințele anuale ale disciplinelor NATO Cooperarea Civili-Militari (Civil-Military Cooperation) și Contribuția Militară la Sprijinirea Păcii (Military Contribution to Peace Support/ MC2PS), la Centrul de Excelență pentru Cooperarea Civili-Militari (Civil-Military Cooperation Centre of Excellence) din Haga, Regatul Țărilor de Jos.

Activitatea a avut ca scop principal revizuirea statusului disciplinei BI și dezvoltarea în continuare a oportunităților de educație și instruire în domeniul BI (programe, cursuri, seminare) disponibile în prezent pentru membrii și partenerii NATO. De asemenea, pentru a oferi o înțelegere comună a migrației cerințelor de formare în ceea ce privește Consolidarea Integrității în Operațiuni (Building Integrity in Operations/BIIO) de la disciplina BI la disciplina MC2PS (primăvara 2024).

De asemenea, au fost analizate direcțiile și orientările educației și instruirii în domeniu şi prezentate soluțiile de educație și instruire care răspund nevoilor de pregătire ale țărilor NATO și partenere.

Conferințele au reunit experți din diverse structuri și comandamente NATO, instituții de educație și instruire NATO, instituții de învățământ naționale și alte instituții partenere pentru a discuta cerințele și nevoile actuale pentru instruirea și educația în domeniul integrităţii în NATO.