Ceremonie de absolvire

În data de 07 iunie 2024 a avut loc ceremonia de absolvire a cursurilor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă „Managementul Resurselor de Apărare pentru Personalul de Conducere” – ACT 678.15., cea de-a XLIX -a serie și „Managementul Securității Informaționale” – ACT 675.16., cea de-a XXIII-a serie.

Directorul DRESMARA, domnul Colonel prof.univ.dr. Florin-Eduard GROSARU, a înmânat certificatele de atestare a competențelor profesionale evidențiind în alocuțiunea sa că DRESMARA și-a atins scopul prin îmbogățirea cunoștințelor absolvenților și dezvoltarea abilităților lor manageriale mulțumind, totodată, întregului personal pentru eforturile depuse pe durata cursului.

„Îmi exprim convingerea că ceea ce am învățat aici, împreună, se va dovedi a fi un beneficiu pentru noi toți și ne va ajuta să ne îmbunătățim activitatea la locurile noastre de muncă și nu numai” a punctat directorul DRESMARA.

Activitățile s-au desfășurat în prezența personalului didactic și administrativ din DRESMARA, reprezentantului Universității Naționale de Apărare „Carol I”, absolvenților celor două cursuri postuniversitare – personal militar și civil din state partenere NATO și România – Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații.