Excursie de studii

Participanții la cursul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Managementul Securității Informaționale”, ACT.675.16., personal militar și civil din state partenere NATO și din România – Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații, însoțiți de doamna lector univ. dr. Dana-Cristina ANTONOAIE – cadru didactic/DRESMARA – au desfășurat vizite de documentare în perioada 30-31.05.2024 în Garnizoana București, astfel:

  • în data de 30.05
    • la Direcția comunicații și tehnologia informației unde au fost prezentate aspecte referitoare la măsurile de securitate și apărare cibernetică, capabilități pentru mediul de execuție a misiunii și operații multidomeniu;
    • la Directoratul Național de Securitate Cibernetică unde au fost prezentate rolul de autoritate competentă la nivel național pentru securitatea rețelelor și sistemelor informatice care asigură furnizarea de servicii esențiale ori furnizează servicii digitale precum și aspecte referitoare la standardele şi reglementările în domeniul securităţii cibernetice la nivel naţional.
  • în data de 31.05
    • la Centrul Naţional Cyberint din cadrul Serviciului Român de Informații unde au fost prezentate rolul instituției în sistemul național de apărare cibernetică, implicarea acesteia în activități educaționale și instrumente software specifice;