Conferința anuală în domeniul educației pentru apărare pentru Programul Consolidat pentru Educație Militară

(Defense Education Enhancement Programme /DEEP)


În perioada 19-24.06.2022, domnul Colonel ing.prof.univ.dr. Cezar VASILESCU, împreună cu reprezentanții Universității Naționale de Apărare „Carol I”, a participat la cea de a XI-a ediţie a conferinței internaționale anuale „Clearing House on Defense Education” pentru Programul Consolidat pentru Educație Militară (Defense Education Enhancement Programme/DEEP)” găzduită de Ministerul Apărării din Italia la Centrul pentru Studii Superioare de Apărare (Centro Alti Studi per la Difesa/CASD), Roma

La activitate au luat parte reprezentanți ai ministerelor apărării și instituţiilor de educaţie şi instruire în domeniul apărării din state NATO, alături de reprezentanţi ai NATO Defense Institution and Capacity Building Directorate/Operations Division/International Staff (DICB/OD/IS), Allied Command Transformation, Allied Command Operations, George C. Marshall Center şi PfP Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes.

În cadrul evenimentului au fost discutate stadiul actual al activităţilor de asistenţă acordată ţărilor partenere NATO în cadrul programelor de tip „Defense Education Enhancement” și necesităţile forţelor armate ale acestora pentru transformarea sistemului educaţional militar, corelate cu ofertele de asistență ale instituțiilor și structurilor participante. În cursul dezbaterilor fost apreciată contribuţia României la implementarea planurilor de acţiune decise la nivelul Comitetului Politic și pentru Parteneriate (CPP) pentru dezvoltarea instituțiilor militare de învăţământ din ţările partenere NATO.

Cu sprijinul experților din aproximativ 75 de instituții de educație în domeniul securității și apărării din statele membre NATO și țările partenere, oferind sprijin practic personalizat în dezvoltarea și reforma instituțiilor de învățământ militar care doresc să devină interoperabile academic cu Alianța Nord-Atlantică, DEEP ajută țările gazdă să răspundă la cele mai stringente cerințe de modernizare și reformă educațională.