9 MAI: ZI CU TRIPLĂ SEMNIFICAȚIE ISTORICĂ

De-a lungul istoriei ziua de 9 mai a marcat de trei ori evoluția României. Ziua Independenţei proclamată în 1877, Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial 1945 și Ziua Europei – sunt motivele de sărbătoare pentru poporul român, în ziua de 9 mai.

 • Ziua Independenţei proclamată în 1877

  Proclamarea independentei statale la 9 mai 1877 nu a fost un act spontan ci o încununare a strădaniilor tot mai numeroase din acei ani, o aruncare peste bord a ultimei verigi a suzeranitatii otomane.

  În acea zi memorabilă, Mihail Kogâlniceanu, declara în Parlamentul țării: „suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare”. Proclamarea independenței avea să fie consfinţită şi apărată pe câmpul de luptă prin participarea Principatului României la Războiul Ruso - Turc din anii 1877–1878 şi recunoscută apoi de puterile europene.
 • Victoria puterilor aliate în fața Germaniei naziste

  La distanță de mai bine de jumătate de secol, pe data de 9 mai 1945, milioane de oameni au trăit bucuria capitulării celui de-al treilea Reich. Iar prin semnarea actului de capitulare necondiţionată a Germaniei, care a avut loc la cartierul general sovietic din Berlin, s-a pus astfel capăt celei mai pustiitoare conflagrații din istoria continentului european., război ce a costat viaţa a peste 40 de milioane de oameni și imense distrugeri materiale.

  Marea victorie asupra fascismului din mai 1945, a găsit armata română în prima linie, alături de celelalte forţe ale coaliţiei împotriva Germaniei naziste. Prin mobilizarea întregului său potenţial material şi uman, prin jertfele date pe câmpurile de luptă, poporul român şi-a înscris numele la loc de cinste, în cronica războiului, el aducându-şi o contribuţie de preţ la salvarea civilizaţiei umane, grav ameninţate de puterea nazistă.
 • Ziua Europei

  La 9 mai 1950, la 5 ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, ministrul francez de Externe, Jean-Baptiste Nicolas Robert Schuman, propunea aplicarea unui plan dezvoltat de economistul francez Jean Omer Marie Gabriel Monnet, considerat arhitectul Unității Europene, prin plasarea producţiei de cărbune şi oţel sub controlul unei autorităţi comune, pentru a se controla în acest fel producţia de armament şi posibilitatea ca un viitor conflict militar să poată fi evitat. Lua astfel ființă Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO) prin semnarea Tratatului de la Paris la 18 aprilie 1951.

  Acesta moment este considerat ca fiind hotărâtor pentru constituirea Uniunii Europene, iar liderii din țările europene aflați la Summit-ul Consiliului European de la Milano din anul 1985 au decis ca ziua de 9 mai să devină de atunci Ziua Europei.

  România a aderat la principiile Uniunii Europene în anul 1995, iar la 25 aprilie 2005 statele membre i-au confirmat adeziunea, fiind primită în ianuarie 2007 în Uniunea Europeană.