Excursie de studii

În perioada 12-13 decembrie 2019, participanții la cursurile postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă „Planificarea, Programarea și Bugetarea Resurselor de Apărare” – ACT 676.6. și „Managementul Proiectelor și Programelor” – ACT 677.6. - personal militar și civil din Republica Albania, Regatul Bahrain, Republica Georgia, Regatul Hașemit al Iordaniei, Republica Irak, Republica Macedonia de Nord, Republica Moldova, Republica Islamică Pakistan, Republica Tunisia și România – Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații, însoțiți de cadre didactice din DRESMARA, au desfășurat vizite de documentare la Departamentul pentru Armammente și Direcția Planificare Integrată a Apărării din cadrul Departamentului pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale

Pe timpul activității au fost prezentate aspecte privind managementul resurselor de apărare, astfel:

  • programe majore de achiziții și managementul acestora, în contextul programului național de investiții în domeniul securității;
  • sistemul de management integrat al achizițiilor pentru apărare;
  • proiecte în derulare din cadrul Programului NATO de Investiţii în Domeniul Securităţii;
  • procesul de coordonare a dezvoltării și menținerii capabilităților specifice în scopul îndeplinirii obiectivelor politicii de apărare;
  • planificarea apărării, respectiv corelarea și integrarea obiectivelor politicilor de apărare cu resursele destinate Ministerului Apărării Nationale, precum și capabilitățile militare dezvoltate.

În timpul liber, o parte din cursanții străini s-a bucurat de experiența vizitării Palatului Parlamentului