Excursie de studii

Personalul militar și civil din Azerbaidjan, Georgia, Moldova, Pakistan, Tunisia și România – Ministerul Apărării Naționale de la cursul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională ,,Managementul Resurselor Informaționale pentru Personalul de Conducere” - ACT 679.3., însoțit de cadre didactice din DRESMARA, a participat în perioada 07 – 08 octombrie, în cadrul excursiei de studii, la ediția a IX-a a Conferinței anuale internațională „The New Global Challenges in Cyber Security”, organizată de Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT.RO).

În contextul intensificării dinamicii și complexității amenințărilor cibernetice, precum și al demersurilor pentru asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate cibernetică a rețelelor și sistemelor informatice, evenimentul a oferit celor peste 350 de participanți prilejul împărtășirii de idei și bune practici cu specialiști români și reprezentanți ai altor state membre UE/oficiali europeni. Cei 50 de speakeri, experți din sectorul public și privat, au prezentat cele mai noi provocări din domeniul securității cibernetice, tendințe viitoare, precum și soluții și tehnologii de actualitate dedicate operatorilor de servicii esențiale, în cadrul celor 7 panel-uri de dezbatere: Steps ahead in cybersecurity, The challenges of 5G Networks from cybersecurity perspectives, Cybercrime – Action & Counteraction, Education & Awareness, NIS implementation, Artificial Intelligence, Research & Development in cyber security.