Examen de disertaţie la programul de studii universitare de master
„Managementul resurselor organizaţiei”
- promoția 2017 – 2019, sesiunea septembrie -


În data de 25.09.2019 s-a desfășurat examenul de disertaţie în cadrul programului universitar de studii universitare de master „Managementul resurselor organizaţiei”, sesiunea septembrie. Cei doi participanți care au prezentart şi susţinut public lucrărea de disertaţie au obținut „Diploma de master”.