Examen de disertaţie la programul de studii universitare de master
„Managementul resurselor organizaţiei” - promoția 2017 – 2019


În perioada 09 - 11.07.2019 studenţii din cadrul programului universitar de studii universitare de master „Managementul resurselor organizaţiei” au susţinut examenul de disertaţie, prin prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de disertaţie. Toți cei 22 de studenți au obținut „Diploma de master”.