Conferința și Expoziția Parteneriatului Militar Strategic pentru educaţie şi instruire,
25 - 27 martie 2019, Amman, Regatul Hașemit al Iordaniei


În perioada de 25 - 27 martie 2019, delegația DRESMARA formată din Colonel prof. univ. dr. Florin-Eduard GROSARU – director și Colonel ing. prof. univ. dr. Cezar VASILESCU, a participat la Conferința și Expoziția Parteneriatului Militar Strategic pentru educaţie şi instruire, desfășurată în Regatul Hașemit al Iordaniei.

Pe timpul activității reprezentanții DRESMARA au purtat discuții cu membrii unor structuri/instituții NATO (Allied Command Transformation/Supreme Allied Commander Transformation și NATO School Oberammergau, NATO IMS ePRIME, Allied Command Operation/Military Partnership Directorate), ai centrelor similare de educație şi instruire și centrelor de excelență precum şi cu delegații țărilor partenere NATO despre procesul de alocare a locurilor, proiectele de educaţie şi instruire aflate în derulare şi despre posibilitățile de cooperare în domeniul învățământului.

Reprezentanții DRESMARA au prezentat şi promovat oferta educațională în cadrul expoziției Instituțiilor de Educație şi Instruire din state membre şi partenere NATO.