Programul „Train the Trainer”

În perioada 17 – 20.09.2018, Lector univ. dr. POPA Brîndușa-Maria a participat al Programul „Train the Trainer” organizat de Şcoala NATO / Oberammergau, Germania oferit Centrelor de Educaţie şi Instruire din Parteneriatul NATO (NATO PTEC).

Activitatea a constat în acțiuni specifice pentru planificarea, desfăşurarea şi analiza cursului „Resource Management Education Programme (RMEP)” - M4-30-C-18.

DRESMARA, ca membru al comunității NATO PTEC, este preocupat de menținerea standardelor ridicate ale Alianței, prin instruirea permanentă a personalului și implementarea celor mai noi cunoștințe și practici în domeniile de educație și instruire puse la dispoziția NATO și țărilor partenere.