Master „MANAGEMENTUL RESURSELOR ORGANIZAŢIEI”

Se deschide sesiunea de admitere la programul de master „Managementul Resurselor Organizaţiei” la DRESMARA, Centru de Educaţie şi Instruire din Parteneriatul NATO, din Braşov.

DRESMARA, instituţie din cadrul Universităţii de Apărare „Carol I", oferă 25 de locuri la programul de studii universitare de master cu specializarea ,,Managementul resurselor organizaţiei".

Un program educaţional construit în urma implementării sistemului practicat în Statele Unite ale Americii, programul de studii universitare de master „Managementul resurselor organizaţiei" se desfăşoară la standardele de performanţă NATO și UE, fiind în acelaşi timp apreciat cu grad ridicat de încredere de către Agenţia Româna de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS.

Planul de învăţământ este adaptat la curriculum unor universităţi de prestigiu din străinătate în domeniul managementului şi la standardele utilizate în comunitatea euro-atlantică. Programul de studii universitare de master „Managementul resurselor organizaţiei" cuprinde următoarele domenii de studiu: teoria organizației, teorii şi practici în management, management economico-financiar, management logistic, managementul resurselor informaţionale, managementul resurselor umane, management strategic şi managementul proiectelor şi programelor (disciplină realizată după modelul şi standardele recomandate de Project Management Institute).

Facilităţile oferite de DRESMARA asigură desfăşurarea programului masteral într-un mediu profesionist şi cu dotări ultramoderne. Astfel, atât prelegerile, cât şi aplicaţiile sunt interactive şi permit implementarea conceptului de educaţie bazat pe dialog şi lucru în echipă.

Inovarea şi cercetarea ştiinţifică reprezintă preocupări principale a DRESMARA care organizează anual Conferinţa internaţională „Managementul resurselor de apărare în secolul XXI" în dorinţa de a promova diseminarea rezultatelor proiectelor de cercetare teoretice şi practice întreprinse de către profesionişti de renume în domeniul managementului resurselor. La acesta se adaugă revista, "Journal of Defense Resources Management", indexată în peste 11 baze de date internaţionale.

Sesiunea de admitere pentru ciclul 2018-2020 se desfăşoară în luna septembrie şi pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă pentru studiile universitare de lungă durată.

Forma de învăţământ este cu frecvenţă, dar programul este unul accesibil, conform acestuia în zilele lucrătoare cursurile se desfăşoară în intervalul orar 16.00 - 20.00, iar în week-end-uri în intervalul orar 9.00-15.00.

Calendarul sesiunii de admitere este următorul:

  1. Înscrierea candidaților şi depunerea dosarelor - 03 - 18.09.2018 (de luni până vineri, între orele 08.00-14.00), la sediul DRESMARA;
  2. ADMITEREA - Prezentarea candidaților la concurs şi susținerea probei pentru admitere - 19 - 20.09.2018, începând cu ora 08.30, la sediul DRESMARA;
  3. Afişarea rezultatelor admiterii - în data de 21.09.2018, până la ora 15.00, la sediul DRESMARA şi pe site-ul WEB al instituţiei.

Pentru mai multe informaţii nu ezitaţi să consultaţi site-ul nostru - http://www.dresmara.ro/master.html

Vă aşteptăm cu drag şi interes!