Conferința anuală în domeniul educației pentru apărare și Grupul de lucru al Consorțiului PFP al Academiilor de

Apărare și Instituțiilor de Studii de Securitate pentru Dezvoltarea Educației

24 – 29.06.2018, Kaunas, LITUANIA


În perioada 24 – 29.06.2018, Col. prof.univ.dr.ing. Cezar VASILESCU a participat la cea de a VII-a ediţie a conferinței anuale “Clearing House on Defense Education and Defense Education Enhancement Programme (DEEP)” găzduită de Ministerul Apărării din Lituania la Kaunas.

La activitate au luat parte peste 63 de reprezentanţi ai instituţiilor de educaţie şi instruire în domeniul apărării din 16 state NATO, alături de reprezentanţi ai NATO IS/PASP, ACT, MPD, US Joint Forces Staff College, NATO School Oberammergau, NATO Defense College, George C. Marshall Center şi PfP Consortium.

A fost discutat stadiul actual al activităţilor de asistenţă acordate ţărilor partenere NATO în cadrul programelor de tip „Defense Education Enhancement”, necesităţile forţelor armate ale acestora pentru transformarea sistemului educaţional militar corelate cu ofertele de asistență ale instituțiilor și structurilor participante. În cursul dezbaterilor fost apreciată contribuţia României la implementarea planului de acţiune decis la nivelul NATO IS pentru dezvoltarea instituţiilor militare de învăţământ din ţările partenere NATO.

Programele de tip “Defence Education Enhancement” permit experţilor în educaţie din ţări NATO să ofere asistenţă instituţiilor militare de învăţământ din ţări partenere NATO în scopul dezvoltării programelor educaţionale şi modernizării metodelor de transmitere a cunoştinţelor.