Seminar internațional „Management logistic militar"

În data de 04 iunie 2018, domnul Col. Ing. dr. Pavel FOLTIN, directorul departamentului logistic din cadrul Facultății de Conducere Militară a Universității de Apărare din Brno, Cehia, a susținut Seminarul cu tema „Management logistic”

La activitate a participat personalul militar și civil din Bosnia și Herțegovina, Georgia și România de la cursul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Managementul resurselor de apărare pentru personalul de conducere” - ACT 678.2.

Invitatul a prezentat concepte, principii și tendințe în domeniul planificării logistice, managementului logistic și dezvoltării capabilităților, în noul contex al schimbărilor generate de mediul actual de securitate.