Grupul de Lucru pentru Învăţământ Distribuit Avansat la Distanţă în NATO (ADL)
23 - 27 Aprilie 2018, Roma, Italia

În perioada 23 - 27 Aprilie 2018, domnul Maior OGÎGĂU-NEAMȚIU Florin, șef compartiment IT din cadrul DRESMARA, a participat la reuniunea Grupului de lucru NATO pentru Învăţământ Distribuit Avansat la Distanţă (ADL) din cadrul Consorţiului PfP al Academiilor de Apărare şi Institutelor de Studii de Securitate, desfășurată la NATO Defense College, Roma

La activitate au luat parte 37 de reprezentanți ai instituțiilor de educație şi instruire în domeniul apărării din state NATO şi partenere.

Pe timpul activităților au fost prezentate aspecte curente ale educației la distanță, inițiative naționale în domeniu, evoluția proiectelor internaționale în domeniu derulate prin Programul Consolidat pentru Educație Militară (DEEP), problemele întâmpinate cu privire la programele ADL din sistemele de învățământ și modalități în care tehnologia poate fi integrată în programele educaționale pentru a beneficia de avantajele acesteia.

Au fost analizate tehnologii emergente și noi dezvoltări în domeniul educațional modern, precum și problematica fundamentală a schimbării modului de gândire cu privire la domeniul ADL și modul în care organizațiile reacționează la el. În acest sens domnul Paul Turkettle, NATO e-Learning Program Manager, a subliniat faptul că ACT a identificat domeniul ADL ca fiind o componentă esențială a programelor educaționale desfășurate de NATO și va deveni, alături de simulare și modelare, un element esențial al unei noi direcții care urmează să fie dezvoltată.