Reuniunea de Coordonare a Parteneriatului Militar NATO pentru educaţie şi instruire
23 - 27 Aprilie 2018, Skopje, Fosta republică iugoslavă a Macedoniei*

În perioada 23 - 27 Aprilie 2018, delegația DRESMARA formată din Colonel prof. univ. dr. Florin-Eduard GROSARU – director și P.c.c. Dorin DUICULETE, a participat la Reuniunea de Coordonare a Parteneriatului Militar NATO pentru Educație şi Instruire, desfășurată în Skopje, Fosta republică iugoslavă a Macedoniei*

Pe timpul activității reprezentanții DRESMARA au purtat discuții cu membrii unor structuri/instituții NATO (Allied Command Transformation, NATO School Oberammergau, NATO IMS ePRIME, Military Partnership Directorate, Allied Joint Force Command - Brunssum, Allied Joint Force Command - Napoli, Joint Analysis and Lessons Learned Centre - Lisabona), ai centrelor similare de educație şi instruire și centrelor de excelență precum şi cu delegații țărilor partenere NATO despre procesul de alocare a locurilor, proiectele de educaţie şi instruire aflate în derulare şi despre posibilitățile de cooperare în domeniul învățământului.

Reprezentanții DRESMARA au prezentat şi promovat oferta educațională în cadrul expoziției Instituțiilor de Educație şi Instruire din state membre şi partenere NATO.


* Turcia recunoaşte Republica Macedonia cu numele ei constituţional