Seminar în domeniul apărării cibernetice, în cadrul programului consolidat pentru educație militară (DEEP),

02 - 05 Aprilie 2018, Academia Națională de Apărare (NDA) din Gori, GEORGIA

În perioada de 02 - 05 Aprilie 2018, domnul Colonel ing. prof. univ. dr. Cezar VASILESCU a participat la activitatea “Cyber Security - Lecture and Curricula Review”, desfășurată la Academia Națională de Apărare (NDA) din Gori, GEORGIA

Activitatea s-a desfășurat în cadrul Programului consolidat pentru educație militară (DEEP), a fost organizată de Political Affairs and Security Policy Division/NATO International Staff și are o contribuție majoră în procesul de implementare a planurilor de acțiune decise la nivelul Comitetului Politic și pentru Parteneriate (PPC) pentru dezvoltarea instituțiilor militare de învățământ din țările partenere NATO care au solicitat asistență în domeniul apărării cibernetice.

Activitatea a prilejuit schimbul de experiență cu personalul didactic al Academiei Naționale de Apărare din Gori, materializat prin întâlniri de lucru și discuții privind îmbunătățirea curriculei cursului de Cyber Security din cadrul programei de învățământ a cadeților înscriși în programele de licență Informatică, respectiv Securitate și Apărare.

Pe parcursul celor două zile, specialistul român a avut de asemenea o întâlnire de lucru cu Rectorul NDA COL Zaza JAPARIDZE și pro-rectorul NDA Dna. Nino JOJUA, a susținut o prelegere în fața cadeților cu tema “Aspecte specifice ale apărării cibernetice” și a asistat la un curs ținut de dl. David GULUA, cu accent pe aspecte specifice privind modul de transmitere a cunoștințelor.