Conferința anuală a disciplinei: “Cyber Defence”

18-21 septembrie 2017, Tallinn, ESTONIA

     Col. prof.univ.dr.ing. Cezar VASILESCU a participat, în perioada 18-21 septembrie 2017, la Conferința anuală a disciplinei “Cyber Defence” găzduită de Centrul de Excelenţă NATO pentru apărare cibernetică (CCDCOE) de la Tallinn, Estonia

Activitatea a avut ca scop principal analizarea gradului de corelare dintre cerințele disciplinei „Cyber Defense” prevăzute în Planul Strategic de pregătire aprobat de Consiliul Nord Atlantic și oferta educațională a instituțiilor de educație și instruire NATO, pentru anii 2017-2018. De asemenea, au fost prezentate soluțiile de educație și instruire care răspund nevoilor de pregătire ale țărilor NATO și partenere, obiectivele de performanță pe care acestea trebuie să le îndeplinească, direcțiile de pregătire aferente disciplinei „Cyber Defense”. Au fost discutate și stabilite direcțiile de pregătire aferente disciplinei ”Cyber Defense”, analizate conținuturile edicaționale din oferta curentă de cursuri, în scopul eliminării suprapunerilor și eficientizării pregătirii specialiștilor în domeniu.