Ceremonia de deschidere a cursurilor postuniversitare

În data de 25.09.2023 a avut loc deschiderea celei de-a XLVIII-a serii a cursului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Managementul Resurselor de Apărare pentru Personalul de Conducere” – ACT 678.14. și a celei de-a XIX-a serii a cursului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Managementul Resurselor Informaționale pentru Personalul de Conducere” – ACT 679.7.

În deschiderea ceremoniei, directorul Școlii de studii postuniversitare, dl Colonel ing.prof.univ.dr. Cezar Vasilescu, a evidențiat prezența personalului militar și civil străin din state partenere NATO subliniind că programele educaționale vor oferi posibilitatea unei colaborări apropiate și unui schimb de experiență deosebit între toți cursanții, străini și români, precum și între aceștia și cadrele didactice, din DRESMARA și specialiști străini invitați din structuri/agenții NATO.

Activitatea a fost desfășurată în prezența personalului didactic și administrativ din DRESMARA și a participanților la cursurile postuniversitare – personal militar și civil din state partenere NATO și România – Ministerul Apărării Naționale.