Asociaţia “Prietenii DRESMARA”
Informaţii generale:

Pentru creşterea prestigiului ştiinţific şi vizibilităţii Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare (DRESMARA) Braşov, la nivel naţional şi internaţional, a fost înfiinţată Asociaţia “Prietenii DRESMARA” ca organizaţie neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, cu beneficiu public.

Asociaţia „Prietenii DRESMARA” este persoană juridică română de drept privat şi a fost înfiinţată în baza Încheierii Judecătoriei Braşov nr. 3062, din 05.12.2012.

Asociaţia este formată din membrii activi şi în rezervă din DRESMARA, absolvenţi ai programelor de studii organizate de DRESMARA şi alte persoane interesate în afirmarea şi apărarea valorilor, drepturilor şi intereselor academice.

Scopuri principale:

  • creşterea imaginii Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare;
  • sprijinirea cercetării ştiinţifice interdisciplinară prin efortul membrilor săi în domeniile Managementul Resurselor de Apărare şi Managementul Resurselor Informaţionale;
  • dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice şi /sau cu alte organizaţii publice sau private din ţară şi din străinătate;
  • promovarea şi susţinerea revistei DRESMARA „Journal of Defense Resources Management”;
  • militarea pentru interculturalitate într-o lume tot mai globalizată, prin promovarea valorilor culturale ale domeniului militar românesc şi din alte ţări;
  • organizarea de manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii, în legătură cu activitatea ştiinţifică a DRESMARA

Cont curent:

  • RO71INGB0000999903471942, deschis la ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucureşti
Membri:

Pot deveni membri ai Asociaţiei persoanele fizice sau juridice din ţară sau străinătate prin plata unei cotizaţii anuale stabilite prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei "PRIETENII DRESMARA" sau prin direcţionarea a 2% din impozitul pe venit către "Prietenii DRESMARA". (descarcă formular )

Membri pot fi:

  • Membri fondatori - care dobândesc calitatea de membru în momentul constituirii Asociaţiei.
  • Membri asociaţi - care vor dobândi această calitate în urma înaintării unei cereri de primire motivate către Adunarea Generală, abilitată să se pronunţe asupra admiterii de noi membri. În caz de refuz, Adunarea nu este obligată să îşi motiveze decizia.
  • Membri onorifici – care dobândesc această calitate la propunerea Adunării Generale şi cu acordul Consiliului Director, în urma unor servicii deosebite aduse Asociaţiei. Membrii onorifici nu au drept de vot în Adunarea Generală.


top