DRESMARA - 20 ANI DE EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE ȘI INSTRUIRE INDIVIDUALĂ

Vineri, 25 septembrie 2020, Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare (DRESMARA) – Brașov a aniversat 20 ani de activitate.

Pe timpul festivității, directorul DRESMARA a dat citire Ordinului șefului Statului Major al Apărării nr. SMAp-88/17.09.2020 emis pentru această ocazie și a înmânat distincții militare onorifice personalului instituției.

La ceas aniversar, DRESMARA mulțumește tuturor colaboratorilor pentru gândurile și urările transmise!

La data de 25.09.2000, în temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 466 din 10.06.1999 prin care a fost decisă înființarea Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare (CRMRA) și în baza Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.20 din 23.02.2000, a avut loc inaugurarea oficială a acestei instituții, dată certificată de Arhivele Militare Naționale Române.

În anul 2005, în baza Hotărârii Guvernului României nr. 969 din 25.08.2005 CRMRA a trecut din subordinea Secretarului de Stat pentru Integrare Euroatlantică şi Politică de Apărare în subordinea nemijlocită a Universității Naționale de Apărare "Carol I".

La 3 mai 2006 guvernul României a emis Hotărârea nr. 583 privind schimbarea denumirii Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare în Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare (DRESMARA).

Din 2007, DRESMARA face parte din sistemul de educație și instruire al Alianței Nord-Atlantice ca centru de educație și instruire din parteneriatul NATO (NATO PTEC), în baza acreditării Consiliulului Euro-Atlantic EAPC / PfP (PMSC) R (2007) 0010/2007, fiind una dintre cele 33 de instituții existente în întreaga lume.

Urmare a procesului de acreditare instituțională condus de Joint Force Trainer / Headquarters Supreme Allied Commander Transformation (JFT / HQ SACT), DRESMARA a obținut în data de 18.12.2015 Certificatul de Asigurare a Calității în NATO - NATO „UNCONDITIONAL ACCREDITATION”, valabil timp de 6 ani, pentru înalta calitate a contribuției adusă în domeniul educației și formării individuale.

Din 2017, DRESMARA este membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România.

De-a lungul celor 20 de ani, DRESMARA a contribuit la pregătirea a peste 2500 de cursanți, în 159 de serii/promoții ale cursurilor postuniversitare, dintre care 433 străini din 35 de țări, după cum urmează:

  • 54 din 12 state membre NATO
  • 184 din 9 state partenere - Parteneriatul pentru pace (PfP)
  • 105 din 6 state partenere - Dialogul Mediteranean (MD)
  • 38 din 4 state partenere - Inițiativa de cooperare din Istanbul (ICI)
  • 52 din 4 state partenere - Parteneri din întreaga lume (PatG)

Totodată, peste 200 de studenți au obținut diploma de master după absolvirea programului de studii universitare de master „Managementul resurselor organizației”, desfășurat începând cu anul 2011.

Ne perfecționăm continuu pentru a fi recunoscuți pe plan național și internațional pentru EXCELENȚA educației și FORMAREA deprinderilor de gândire pe modele integrator-adaptative și creativ-intuitive, realizate prin programe educaționale dedicate conducătorilor actuali și viitori, militari și civili cu rol în implementarea Strategiei Naționale de Securitate, capabili să facă față schimbărilor rapide ale mediului actual de securitate.

LA MULȚI ANI, DRESMARA!