ADMITERE MASTER 2020

Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare (DRESMARA) organizează în perioada 31.08 – 18.09.2020 sesiunea a II-a de admitere la programul de studii universitare de master, în regim „cu taxă”, cu frecvență, specializarea Managementul resurselor organizaţiei, în domeniul de studii Informații și Securitate Naţională, astfel:

  • în perioada 31.08 – 11.09.2020, înscrierea candidaţilor – activități online, prin completarea şi încărcarea, pe platforma ILIAS, a formularului de înscriere şi a tuturor documentelor aferente dosarului de înscriere, aşa cum sunt acestea prevăzute în Metodologia de admitere;
  • în perioada 16 – 18.09.2020, admiterea propriu-zisă – activități online, prin susţinerea eseului în faţa comisiei de examinare și afișarea rezultatelor admiterii.

Detalii pe site-ul web al DRESMARA (www.dresmara.ro), pagina MASTER