GRUP DE LUCRU
NECESITĂȚI DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL APĂRĂRII CIBERNETICE
06 - 10 MARTIE 2017 - Haga, OLANDA

    În perioada 06 - 10 Martie 2017, domnul Colonel ing. prof.univ.dr. Cezar VASILESCU a participat la Grupul de Lucru pentru Identificarea Necesităților de Instruire în Domeniul Apărării Cibernetice, desfășurat la Haga, Olanda.

    Activitatea a avut ca scop principal analizarea gradului de corelare dintre cerințele disciplinei „Cyber Defense” prevăzute în Planul Strategic de pregătire aprobat de Consiliul Nord Atlantic și oferta educațională a instituțiilor de educație și instruire NATO, pentru anii 2017-2018. De asemenea, au fost prezentate soluțiile de educație și instruire care răspund nevoilor de pregătire ale țărilor NATO și partenere, obiectivele de performanță pe care acestea trebuie să le îndeplinească, direcțiile de pregătire aferente disciplinei „Cyber Defense”. Totodată au fost selectate și validate cursurile care răspund cerințelor NATO, acestea fiind împărțite în două categorii: obligatorii și recomandate.