Nivel maxim de certificare – NATO APPROVED – pentru al șaselea curs

    DRESMARA a primit nivelul maxim de certificare al calității - ”NATO APPROVED” - pentru cursul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă ”Managementul resurselor de apărare pentru specialiști” de la Comandamentul Aliat pentru Transformare al NATO, Norfolk, Virginia, SUA, Divizia învăţământ şi pregătire personal (Supreme Allied Commander Transformation / Education and Individual Training Branch).

În acest moment, DRESMARA oferă 6 cursuri certificate la nivelul maxim NATO APPROVED:

  1. Managementul resurselor de apărare pentru personalul de conducere (Postgraduate Defense Resources Management Course for Senior Officials)
  2. Managementul Resurselor Informaţionale pentru personalul de conducere (Postgraduate Information Resources Management Course for Senior Officials - CIO);
  3. Managementul Resurselor de Apărare pentru specialiști (Postgraduate Defense Resources Management Course for Experts);
  4. Planificarea, Programarea și Bugetarea Resurselor de Apărare (Planning, Programming and Budgeting of Defense Resources Postgraduate Course);
  5. Managementul Proiectelor şi Programelor (Program and Project Management Postgraduate Course);
  6. Managementul Securităţii Informaţionale (Information Security Management Postgraduate Course).

Acreditarea la nivel „NATO APPROVED” a cursurilor menţionate mai sus, semnifică:

  • certificarea de NATO a necesităţii pregătirii în domeniile cursurilor respective;
  • obiectivele şi conţinutul ştiinţific al cursurilor răspund cerinţelor misiunilor generale şi specifice NATO;
  • îndeplinirea tuturor cerinţelor calitative cuprinse în „NATO Directive Bi-SC D 75-7 – Education and Individual Training” privind procesul de asigurare a calităţii învăţământului în NATO;
  • includerea cursurilor în oferta educaţională a instituţiilor de educare şi instruire NATO.