FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A CURSULUI
POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
,,MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂRARE PENTRU PERSONALUL DE CONDUCERE” – ACT.678.1
24 aprilie – 16 iunie 2017
Participanții la cursul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă ,,Managementul Resurselor de Apărare pentru personalul de conducere” – ACT.678.1, ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale și țări partenere NATO Azerbaidjan, Muntenegru, Pakistan și Tunisia, împreună cu conducerea DRESMARA, personalul didactic și cel administrativ au participat la festivitatea de deschidere în data de 24.04.2017, desfășurată la sediul DRESMARA.