DRESMARA la Grupul de Lucru NATO
pentru Învăţământ Distribuit Avansat la Distanţă (ADL)

    Domnul Mr. Florin OGÎGĂU, șef compartiment IT din cadrul DRESMARA, a participat la reuniunea Grupului de lucru NATO pentru Învăţământ Distribuit Avansat la Distanţă (ADL) din cadrul Consorţiului PfP al Academiilor de Apărare şi Institutelor de Studii de Securitate desfășurat în Vilnius, Lituania, în perioada 19-21 aprilie. La activitate au luat parte 28 de reprezentanţi ai instituţiilor de educaţie şi instruire în domeniul apărării din state NATO şi partenere.

    Pe timpul activităţii au fost discutate aspecte curente ale educaţiei la distanţă, modalitățile de aplicare a noilor metode de învățare online, tehnologii noi utilizate în învățământul asistat de calculator, probleme cu privire la programele ADL din sistemele de învăţământ militar, precum și experiența internațională în domeniul securității informatice.

    De asemenea s-au prezentat inițiative din domeniul învățământului electronic precum și potențiale proiecte în care acesta poate deservi nevoile educaționale ale organizațiilor.