GRUP DE LUCRU - NECESITĂȚI DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL APĂRĂRII CIBERNETICE
14 - 17 MARTIE 2016 - MONS, BELGIA

În perioada 14 - 17 Martie 2016, domnul Colonel prof.univ.dr. ing. Cezar VASILESCU a participat la Grupul de Lucru pentru Identificarea Necesităților de Instruire în Domeniul Apărării Cibernetice, desfășurat la Mons, Belgia. Activitatea a avut ca scop principal analizarea gradului de corelare dintre cerințele disciplinei “Cyber Defense” prevăzute în Planul Strategic de pregătire aprobat de Consiliul Nord Atlantic și oferta educațională a Instituțiilor de Educație și Instruire NATO, pentru anii 2016-2017. De asemenea, au fost prezentate soluțiile de educație și instruire care răspund nevoilor de pregătire ale țărilor NATO și Partenere, obiectivele de performanță pe care acestea trebuie să le îndeplinească, direcțiile de pregătire aferente disciplinei “Cyber Defense” și au fost analizate conținuturile educaționale din oferta curentă de cursuri.