Seminar cu tema “Planificarea avansată a activităților”
Academia Naţională de Apărare din Georgia
22 – 25.04.2016 - GORI, GEORGIA

    În perioada 22-25 martie 2016, Mr. OGÎGĂU-NEAMȚIU Florin a participat la Seminarul cu tema “Planificarea avansată a activităților”, desfăşurat la Academia Naţională de Apărare (NDA) din Gori, Georgia. Activitatea a făcut parte din programul Defense Education Enhancement Program (DEEP) gestionat de NATO IS / PASP şi a avut ca principal obiectiv susţinerea educaţiei şi instruirii forţelor armate georgiene, prin intermediul discuţiilor axate pe împărtăşirea celor mai bune practici din statele membre NATO.

    La seminarul desfăşurat pe durata a două zile au participat militari şi civili ai NDA din Direcţia management financiar, Secţia management resurse umane, Secţia tehnologia informaţiei și Secţia logistică.

    Alături de reprezentantul român (care a prezentat subiecte legate de infrastructură IT, securitatea datelor, învăţământ distribuit la distanţă și activități practice în domeniul virtualizării) au participat şi reprezentanţi ai Universităţilor Naţionale de Apărare din Polonia (managementul resurselor umane) şi Republica Cehă (subiecte din domeniul financiar și logistic).