FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE A CELUI DE-AL 14-LEA CURS POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ “MANAGEMENTUL PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR” - ACT 476.6
21 Noiembrie - 16 Decembrie 2016
În data de 16 Decembrie 2016 a avut loc festivitatea de absolvire a celei de-a 14-a serii a cursului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă “Managementul proiectelor şi programelor” - ACT 476.6, desfăşurat în perioada 21.11 – 16.12.2016. La eveniment au participat: personalul didactic, de conducere şi administrativ al DRESMARA şi absolvenţii - ofiţeri şi personal din România (Ministerul Apărării Naţionale) şi ţări partenere NATO – Pakistan şi Ucraina.