CONFERINȚA ANUALĂ A DISCIPLINEI CYBER DEFENCE
05 – 06.09.2016, Mons, BELGIA

    În perioada 05 – 06 septembrie 2016, domnul Colonel prof.univ.dr. ing. Cezar VASILESCU a participat la Conferința Anuală a Disciplinei Cyber Defence, desfășurată la Comandamentul Suprem al Puterilor Aliate din Europa, în Mons, Belgia

    Activitatea a avut ca scop principal analizarea gradului de corelare dintre cerințele disciplinei “Cyber Defense” prevăzute în Planul Strategic de pregătire aprobat de Consiliul Nord Atlantic și oferta educațională a Instituțiilor de Educație și Instruire NATO, pentru anii 2016-2017. De asemenea, au fost prezentate soluțiile de educație și instruire care răspund nevoilor de pregătire ale țărilor NATO și Partenere, obiectivele de performanță pe care acestea trebuie să le îndeplinească, direcțiile de pregătire aferente disciplinei “Cyber Defense” și au fost analizate conținuturile educaționale din oferta curentă de cursuri.