Seminarul “Politica de Apărare și Securitate Comună”
În perioada 16 - 20.03.2015, Colonel Cătălin ANTON a participat la Seminarul “Politica de Apărare și Securitate Comună”, desfășurat la Bruxelles, Belgia, în cadrul proiectului Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I” - „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile „Ştiinţe militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă naţională” – Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”.