Grup de lucru pentru Învăţământ Distribuit Avansat
În perioada 09 - 13.11.2015, Col. prof. univ. dr. ing. Cezar VASILESCU a participat în Armenia la reuniunea Grupului de lucru pentru Învăţământ Distribuit Avansat la Distanţă (ADL) din cadrul Consorţiului PfP al Academiilor de Apărare şi Institutelor de Studii de Securitate. La activitate au luat parte peste 35 de reprezentanţi ai instituţiilor de educaţie şi instruire în domeniul apărării din state NATO şi partenere.
Pe timpul activităţii au fost discutate aspecte curente ale educaţiei la distanţă, modalitățile de aplicare a noilor metode de învățare online, probleme privitoare la programele ADL din sistemele de învăţământ militar, precum și experiența internațională în domeniul securității informatice.